Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej - strona 2

note /search

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1834

9. PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Obowiązki związane z podjęciem działalności gospodarczej 1) obowiązek rejestrowy - wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) 2) uzyskanie numeru REGON 3) rozliczenie z ZUS 4) uzyskanie numeru NIP 5) zgł...

Podmioty prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1911

8. PODMIOTY PRAWA GOSPODARCZEGO Podmioty państwa - są to organy państwowe i organy administracji gospodarczej -Parlament Przedsiębiorcy - są to przedsiębiorcy oraz formy ich grupowania się (samorządy gospodarcze i zawodowe) -są to: a) osoby fizyczne b) osoby prawne c) ułomne osoby prawne Usta...

Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia na uzgodnienie lub zaopiniowanie projektu MPZP. Na wstępie należy podkreślić, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, a zwłaszcza naczelnego sądownictwa adm-go zwraca się uwagę, że organ zwracający się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 kpa czyli w...

Podstawowe zasady prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2842

3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA GOSPODARCZEGO 1. Zasada demokratycznego państwa prawnego i praworządności -zawarta jest w art. 7 Konstytucji -ma uzasadnienie historyczne: -w poprzednim systemie prawnym dominowało publiczne prawo gospodarcze, gospodarka centralnie planowana -oddziaływanie na gospodarkę ...

Podział zadań i kompetencji ustaw z 7 lipca 1994 r

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Podział zadań i kompetencji wynikających z ustaw z 7 lipca 1994 r. W oparciu o te rozwiązania legislacyjne samorząd terytorialny odpowiedzialny był (i jest nadal) za przygotowanie i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na „swoim” terenie. Dlatego właśnie samorządowi terytorialnemu, po...

Prawo gospodarcze - przedmiot, zakres regulacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

2. POJĘCIA PRAWA GOSPODARCZEGO, PRZEDMIOT I ZAKRES REGULACJI Publiczne (administracyjne) prawo gospodarcze - prawo, którego głównym przedmiotem są funkcje państwa w gospodarce -obejmuje sferę stosunków prawnych pomiędzy organami państwa a podmiotami gospodarczymi -podmioty gospodarcze nie są tylk...

Pojęcie zbycia nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1582

Pojęcie zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 36 ust. z 27.03.2003 r. o pizp Na wstępie należy podkreślić, że to pojęcie zbycia nieruchomości, o którym stanowi art. 36 ust. o pizp różni się, głównie z powodu orzecznictwa NSA, od zbycia nieruchomości w ujęciu cywilnoprawnym. Zbyciem w ujęciu cywiln...

Postępowanie o udzialenie zamówienia publicznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 959

* POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY (art.14 ? 28) Zamawiający i wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r. ? Kodeks Cywilny. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Może...

Prawne możliwości ustalenia wysokości renty planistycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Prawne możliwości ustalenia wysokości renty planistycznej przed zbyciem nieruchomości. W tej sytuacji można bowiem ustalić w rachunku ekonomicznym sprzedaży wysokość tej opłaty i ewentualnie odstąpić od zamierzonej sprzedaży nieruchomości. Ze wzg. na to, że opłata, o której stanowi art. 36 ust. z 2...

Prawo budowlane w jego pierwotnym brzmieniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Ocena art. 48 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w jego pierwotnym brzmieniu. Poniżej zamieszczona jest pełna treść art. 37 ustawy z 24 października 1974 r. - Prawo budowlane Art. 48 (ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - teks...