Prawo gospodarcze - przedmiot, zakres regulacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - przedmiot, zakres regulacji - strona 1 Prawo gospodarcze - przedmiot, zakres regulacji - strona 2

Fragment notatki:

2. POJĘCIA PRAWA GOSPODARCZEGO, PRZEDMIOT I ZAKRES REGULACJI Publiczne (administracyjne) prawo gospodarcze - prawo, którego głównym przedmiotem są funkcje państwa w gospodarce
-obejmuje sferę stosunków prawnych pomiędzy organami państwa a podmiotami gospodarczymi
-podmioty gospodarcze nie są tylko adresatami działań organów państwa, ale również ich inicjatorami -obejmuje normy z różnych dziedzin prawa:
a) administracyjnego - prawo gospodarcze jest jego częścią
b) konstytucyjnego - ustrój gospodarczy
c) finansowego - część form oddziaływania państwa, np. kredyty, podatki
d) pracy - kwestie dotyczące zatrudnienia Publiczne prawo gospodarcze - całokształt norm prawnych regulujących proces oddziaływania państwa na gospodarkę z udziałem organów administracji publicznej oraz podmiotów prawa publicznego i prywatnego
-cele ppg:
a) ochrona podstawowych wartości gospodarki rynkowej
b) wyznaczanie dopuszczalnych granic ograniczania gospodarki rynkowej w interesie publicznym
-reguluje działalność gospodarczą prowadzoną przez państwo i samorządy terytorialne -jego przedmiotem jest relacja pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, treścią natomiast prowadzenie działalności gospodarczej
-normy ppg mają charakter:
a) norm ustrojowych - są to normy regulujące organizację i funkcjonowanie administracji gospodarczej, pozycję prawną jej organów, ich zadania, zakres działania i kompetencje b) norm materialno prawnych - normy wyznaczające zakres praw i obowiązków podmiotów podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą
c) norm proceduralnych - normy tworzące reguły stosowania prawa materialnego gospodarczego
Państwo kształtuje stosunki własnościowe środków produkcji poprzez a) wywłaszczenie - zabór, przejęcie mienia na rzecz państwa w majestacie prawa b) prywatyzację majątku publicznego c) renacjonalizację
d) określanie zasad gospodarowania - państwo przez system prawa określa formy organizacyjno-prawne, w których można prowadzić działalność gospodarczą (swoboda wyboru, ale nie dowolność formy)
-państwo określa zasady finansowania działalności gospodarczej
-zmieniające się warunki gospodarcze sprawiają, że państwo nie jest atrakcyjne pod względem inwestycyjnym
Prawne formy ochrony mechanizmów gospodarczych i praw ekonomicznych -ochrona mechanizmów gospodarczych i praw ekonomicznych jest zadaniem państwa
-instrumenty ochrony: a) interwencjonizm - np. interwencjonizm bankowy, skup dewiz
b) polityka planowania i programowania gospodarczego - plany gospodarcze; stwarzanie korzystnych mechanizmów dla rozwoju gospodarczego


(…)


-reglamentacja przejawia się w postaci koncesji, zezwoleń, działalności regulowanej -reglamentacja może nastąpić tylko ze względu na ważny cel publiczny
d) określanie prawnych reguł dotyczących uczciwej konkurencji
e) zamówienia publiczne - roboty publiczne niwelują kryzys w gospodarce rynkowej
-państwo oddziałuje głównie poprzez normy prawa konstytucyjnego i administracyjnego …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz