Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej - strona 3

note /search

Prawo do dysponowania nieruchomością

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Prawo do dysponowania NIERUCHOMOSCIA na cele budowlane jako warunek realizacji zasady wolności budowlanej, Prawo do zabudowy nieruchomości gruntowej, na cele budowlane, ma ten, kto posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością. Następnie należy wskazać, że z

Problem wykładniw uchwale składu 7 Sędziów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Problem wykładni art. 106 kpa w uchwale składu 7 Sędziów SN z dnia 6.02.1996 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą III AZP 26/95. W sprawie tej problem dotyczył wykładni art. 106 kpa i chodziło o to, czy organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 kpa ma prawo potem wnieść ska...

Tereny zamknięte w planie zagospodarowania przestrzennego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2324

Problematyka tzw. terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Otóż w odniesieniu do terenów zamkniętych w planie miejscowym ustala się jedynie granice terenu, tych terenów oraz gr...

Proces przekształceń własnościowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

10. PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH Komercjalizacja - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową (z o.o. lub akcyjną) -spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków Prywat...

Przebieg prac legislacyjnych nad ustawą z 7 sierpnia 1994

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Przebieg prac legislacyjnych nad ustawą z 7 sierpnia 1994 r. W toku prac legislacyjnych nad ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane rozpatrywano przeniesienie do tej ustawy rozdziału 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zatytułowan...

Reglamentacja działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2975

12. REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Reglamentacja działalności gospodarczej - polega na wprowadzaniu specyficznych nakazów i zakazów w celu ochrony interesu publicznego zagrożonego w związku z wykonywaniem konkretnej działalności -ograniczenia mogą pochodzić z ustawy, często podlegają konk...

Oddziaływanie państwa na procesy gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1645

5. ROLA I ZADANIA PAŃSTWA W ODDZIAŁYWANIU NA PROCESY GOSPODARCZE -państwo oddziałuje na procesy gospodarcze poprzez system prawa -instrumenty mają charakter pośredni, bezpośrednich można używać tylko w określonych sytuacjach -zadaniem państwa jest stwarzanie korzystnych warunków do podejmowania i...

Roszczenie gminy w stosunku do WN lub WUN

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Roszczenie gminy w stosunku do WN lub WUN w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego lub zmianą MPZP. Wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powinna być określona przez właściwą terytorialnie radę gminy w wymiarze procentowym a nie kwotowym, najwyżej...

Różnica pomiędzy protestem a zarzutem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Różnica pomiędzy protestem a zarzutem, różnica pomiędzy protestem unormowanym w art. 23 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym a zarzutem unormowanym w art. 24 ustawy z 7.07.94 r o zagospodarowaniu przestrzennym. Instytucja, te instytucje zarzutu i protestu będą jeszcze częs...

Wymóg uzgodnienia a wymóg zaopiniowania projektu MPZP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1771

Różnica pomiędzy wymogiem uzgodnienia, a wymogiem zaopiniowania projektu MPZP poprzez pryzmat art. 106 kpa. Przede wszystkim opinia nie jest wiążąca, natomiast uzgodnienie jest wiążące. To istota. Teraz opinie: 2.gminnej lub innej właściwej w rozumieniu art. 8 komisji urbanistyczno-architektoniczne...