Oddziaływanie państwa na procesy gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływanie państwa na procesy gospodarcze - strona 1 Oddziaływanie państwa na procesy gospodarcze - strona 2 Oddziaływanie państwa na procesy gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

5. ROLA I ZADANIA PAŃSTWA W ODDZIAŁYWANIU NA PROCESY GOSPODARCZE -państwo oddziałuje na procesy gospodarcze poprzez system prawa
-instrumenty mają charakter pośredni, bezpośrednich można używać tylko w określonych sytuacjach
-zadaniem państwa jest stwarzanie korzystnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Prawo konkurencji -dzieli się na: a) publiczne - ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
b) prywatne - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Publiczne prawo konkurencji dzieli się na:
a) antymonopolowe - praktyki ograniczające konkurencję
-prewencyjna kontrola koncentracji -zakaz nadużywania pozycji dominującej
-porozumienia ograniczające konkurencję
Historia kształtowania się prawa antymonopolowego -istotą konkurencji jest zapewnienie możliwości wyboru np. kontrahentów, towaru
-konkurencja wymusza na przedsiębiorcach zwiększenie efektywności gospodarowania
Model konkurencji doskonałej - został stworzony i zdefiniowany przez A. Smitha -obecnie nie występuje, ale modelem podobnym jest targowisko (duża liczba sprzedających i kupujących; brak barier dostępu do rynku; sprzedawcy i konsumenci mają pełną informację dotyczącą rynku)
-pierwsza ustawa antymonopolowa pojawiła się w USA w 1890r. -w Polsce pierwsza ustawa o charakterze antymonopolowym - ustawa o kartelach pojawiła się w 1933r. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (16.02.2007r.) -do celów ustawy zaliczamy:
a) określenie warunków do rozwoju i ochrony konkurencji oraz podejmowanej w interesie publicznym ochrony przedsiębiorców i konsumentów
b) określenie zasad i trybu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów c) określenie organów właściwych do ochrony konkurencji i konsumentów -ustawa zawiera normy:
a) prawa materialnego - m.in.
-zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję
-zakaz nadużywania pozycji dominującej
-kontrola koncentracji przedsiębiorców
-zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
b) prawa ustrojowego - m.in.
-organizacja i kompetencje Prezesa UOKiK
-zadania samorządu terytorialnego i organizacji konsumenckich w zakresie ochrony interesów konsumentów
c) prawa proceduralnego - m.in. przepisy regulujące postępowanie:
-w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
-w sprawie kontroli koncentracji
-reguły nakładania kar pieniężnych
Instrumenty wpływające na stan konkurencji na rynku

(…)

… przed organem (prezesem UOKiK)
Postępowanie przed sądami
Wydanie aktu administracyjnego
Wydanie wyroku Uzyskanie ochrony warunkuje interes publiczny
Istotny jest interes prywatny
Przedsiębiorca 1) przedsiębiorca sensu stricto - pojęcie zawarte jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
-przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz