Ochrona konkurencji - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 3 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 3 - strona 2 Ochrona konkurencji - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3 09.03.2012 r.
Pojęcie rynku właściwego
Jedna z kluczowych kwestii w prawie antymonopolowym. Problem z definiowaniem rynku właściwego warunkuje w ogóle prawidłowość całego postępowania antymonopolowego, a w szczególności wszystkich wniosków, które org. antymonopolowy wyprowadza. Pierwszym etapem post. antymonopolowe jest wyznaczenie rynku właściwego.
Rynek właściwy to rynek, na którym funkcjonują przedsiębiorcy. Jeżeli mówimy o stosunkach konkurencji na rynku to bierzemy pod uwagę przede wszystkim udział tych przedsiębiorców w tym rynku. Udział przedsiębiorców w rynku liczy się poprzez wolumen sprzedaży towarów lub usług na danym rynku określony procentowo. Stosunki konkurencji występują tylko tam gdzie mamy rywalizujących ze sobą przedsiębiorców, a więc zakładamy, że interesować nas zawsze będą rynki, na których działają przedsiębiorcy konkurujący, a więc tacy którzy oferują podobne towary czy usługi.
Rynek właściwy definiuje art. 4 pkt. 9 ustawy, zgodnie z którym rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji.
Dwa podstawowe el. wyznaczające rynek właściwy:
Kryterium produktowe
Wyznaczane w oparciu o przesłankę substytutywności, czyli substytuty z punktu widzenia nabywców.
Zasadniczym kryterium jest substytutywność towarów czy usług po stronie konsumentów. Tak długo jak określone towary czy usługi są traktowane jako substytuty tak długo przynależą do jednego i tego samego rynku właściwego. Jeśli nie są substytutami, konsumenci rozróżniają te towary czy usługi, uznają że zaspokajają inne potrzeby nie są towarami czy usługami należącymi do tego samego rynku właściwego.
Kryterium geograficzne
Dany rynek właściwy tworzy obszar, na którym panują zbliżone warunki konkurencji (wpływa na to szereg czynników, przede wszystkim bariery wejścia i zejścia z rynku, np. bariery administracyjne wejścia na rynek, bariery fiskalne) stąd też często granicami rynku właściwego są granice państwa (różny porządek prawny, różna wysokość podatków sprawia, że trudno mówić o zbliżonych warunkach konkurencji).
Może się jednak zdarzyć, że dany rynek będziemy definiować szerzej. Integracja europejska sprzyja większej integracji rynków i zbliżeniu się warunków prowadzenia dział. gosp., stąd też w bardzo wielu przypadkach i w wielu sektorach przyjmuje się, że działalność prowadzona jest nie wyłącznie na rynku krajowym, ale ma zasadniczo wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców na rynku unijnym (rynku wewnętrznym UE). Z drugiej strony są towary i usługi, które są oferowane zasadniczo na rynkach lokalnych i te rynki nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, np. rynek prasy.


(…)

… pomiędzy konkurentami. Mają one tendencję do szybkiego i gwałtownego ograniczenia konkurencji, stąd też przez długi czas prawo antymonopolowe interesowało się tylko i wyłącznie relacjami horyzontalnymi (np. kartel pomiędzy producentami).
Porozumienia wertykalne (pionowe) - porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu. W ich wyniku może dochodzić do ograniczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz