Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia - strona 1

Fragment notatki:

Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia na uzgodnienie lub zaopiniowanie projektu MPZP. Na wstępie należy podkreślić, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, a zwłaszcza naczelnego sądownictwa adm-go zwraca się uwagę, że organ zwracający się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 kpa czyli w naszej sprawie organ sporządzający projekt planu, nie jest uprawniony do wniesienia zażalenia na postanowienie organu uzgadniającego. Między innymi w wyroku NSA z 27.10.1998 r. (Lex nr 41376). Zakaz wniesienia zażalenia na postanowienie w trybie art. 106 kpa przez organ zwracający się o zajęcie stanowiska, a w naszym przypadku przez organ sporządzający projekt MPZP, wynika także wprost, bezpośrednio z elementarnej wykładni gramatycznej art. 141 kpa. Bowiem art. 141 kpa stanowi, że zażalenie może wnieść strona czyli podmiot, o którym stanowi art. 28 kpa o treści następującej: stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda wszczęcia postępowania za względu na swój interes prawny lub obowiązek. Organ zwracający się o zajęcie stanowiska nie jest, bezspornie, stroną w rozumieniu art. 28 kpa. Zatem stosowanie tego trybu osłabia pozycję gminy w stosunku do uprawnień jakie gmina ma w oparciu o przepisy ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (o SG). Pozycja organu, który opiniuje w trybie art. 106 kpa w ogólnym postępowaniu adm-ym stanowiła przedmiot uchwały składu 7 Sędziów SN (6.02.1996 r. w spr. III AZP 26/95).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz