Organ a instytucja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organ a instytucja-opracowanie - strona 1 Organ a instytucja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ORGAN A INSTYTUCJA
organy: wojewoda, prezydent, sejm, minister prokurator itp.
instytucje: urząd wojewódzki, kancelaria prezydenta, ministerstwo, prokuratura
KONSTYTUCJA REGULUJE:
ustrój państwa
podstawowe prawa i obowiązki człowieka i obywatela
ustrój organów państwowych
USTAWY ORGANICZNE: dotyczą spraw o szczególnej wadze; mają moc wyższą od ustaw zwykłych ale niższą od konstytucji; stanowią rozwinięcie konstytucji poprzez określanie kwestii:
o ordynacji wyborczych, o funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa,
o praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela. OBOWIĄZEK PUBLIKACJI BĄDŹ JEGO BRAK:
normy o mocy powszechnie obowiązującej (rozporządzenia)- konieczność publiikacji
normy prawa wewnętrznego (uchwały, zarządzenia)- publikacja niekonieczna
PRAWO MIEJSCOWE
prawo miejscowe- tworzą organy władzy publicznej: samorządy terytorialne w porozumieniiu z organami adminitsracji rządowej (wojewodowie i podporządkowane im organy)
Akty prawa miejscowego - specyficzna grupa aktów powszechnie obowiązujących. Posiadają wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązują tylko na obszarze działania organu, który wydał akt prawa miejscowego.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą hierarchicznej struktury systemu źródeł prawa, akty prawa miejscowego muszą być zgodne ze wszystkimi aktami powszechnie obowiązującymi. Wydawane są w formie:
uchwał, przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego (radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa)
zarządzeń, przez organy wykonawczye odpowiednich szczebli:
na szczeblu gminy: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na szczeblu powiatu: zarząd powiatu (nie starostę! - chociaż w wyjątkowych sytuacjach także on)
na szczeblu województwa: zarząd województwa. Akty prawa miejscowego wydają także terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie oraz organy administracji niezespolonej).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz