Wykład 3 - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  3 - ewolucjonizm - strona 1 Wykład  3 - ewolucjonizm - strona 2 Wykład  3 - ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:


EWOLUCJONIZM - wykład nr 3 07.03.2006
Eukariota i ich chromosomy Eukariota mają stałą i diploidalną liczbę chromosomów, kształt i wygląd. U osobników tego samego gatunku występują takie same formy chromosomów
Poliploidalność- zwiększenie liczby chromosomów pospolite u roślin. U zwierząt jest ona rzadsza. Są gatunki które tworzą zarówno formy diploidalne i poliploidalne - zauważono zależność taką, że formy poliploidalne występują w środowiskach skrajnych. Np. w Polsce gatunki poliploidalne występują w górach a diploidalne na nizinach. Dziki polskie są dużo większe niż dziki w Indiach. Poliploidy są częste w warunkach arktycznych. Czemu? Bo przeważnie formy poliploidalne są większe i bardziej masywne (szczególnie od tetrapoliploidów wzwyż) co pozwala im posiadać korzystniejszy stosunek powierzchni do objętości. Poliploidy to lepszy układ energetyczny a także lepsza metoda na rozmnażanie. Poliploidy utraciły zdolność rozmnażania się płciowego. Rozmnażają się one mianowicie partenogenetycznie. (czyli prawie że płciowo ale efekt rozmnażania jest taki jak w przypadku rozmnażania bezpłciowego). Rozmnażanie płciowe - powstają osobniki o zróżnicowanych genotypach. Różnica w tych typach rozmnażania jest natury energetycznej. W rozmnażaniu płciowych na wytworzenie takiej samej liczby osobników potomnych trzeba zużyć 2 razy więcej energii niż w partenogenetycznym. Czyli rozmnażanie bezpłciowe jest lepsze z punkty widzenie zużycia energii jeśli chodzi tylko o samo przekazanie materiału genetycznego. W rzeczywistości osobnik trafia do środowiska i zostaje poddany jego presji, która jest nieprzewidywalna. W rozmn. partenogenetycznym potomstwo jest dokładną kopią rodzica i ma szanse na przeżycie tylko w takim samym środowisku jakim żył rodzic. Natomiast przy rozmn. płciowym produkowane są zróżnicowane genotypy i fenotypy czyli potomstwo ma większe szanse na to że któreś z nich przetrwa. Mechanizmy ewolucyjne są tak ustawione, że w zależności od sytuacji będzie preferowany albo jeden albo drugi układ.
Wydawać by się np. mogło że w warunkach arktycznych (czyli surowych i prostych ekologicznie) powinno być preferowane rozmn. płciowe ale wcale tak nie jest. Dzieje się tak dlatego że w przypadku jakiejś katastrofy za pomocą rozmnażania partenogenetyczne można z niewielu osobników odtworzyć populację. Nawet z 1.
Zróżnicowanie pokoleniowe - jest to zdolność do zmiany sposobu rozmnażania w zależności od potrzeb. Obserwujemy np. u mszyc, które w lecie rozmn. się płciowo a jesienią bezpłciowo. Wynika to z tego, że te pokolenia będą zimować a nie możemy przewidzieć jaka zima nadejdzie, wiec ten typ rozmn. pozwala przetrwanie części mszyc. Mutacje chromosomalne
Chromosomy podlegają mutacją (odnosi się je często do punktowych mutacji genowych) - mutacje te powodują istotną zmianę materiału genetycznego. Podlegają ogólnym regułą mutacji, m.in. istnieje zależność między odległością od centrosomu a podatności na mutację. Geny ważne dla organizmu są umieszczone w miejscach o mniejszej częstości mutacji.


(…)

… to szukamy genów odpowiedzialnych za ontogenezę. Poznaliśmy geny za nie odpowiedzialne (np. geny odpowiedzialne za symetrię, przejście od pierwoustych do wtóroustych). Wiemy że na bazie tych samych genów nie musi powstać ten sam organizm. Widać to na przykładzie klonowania (w jądrach komórek somatycznych): klonowanie u bezkręgowców [jeżowce] i kręgowców [płazy]. Żaby które powstały w sposób sztuczny…
…. Paradoks ten to różnica między teorią matematyczną a praktyką. Częstość wymiany alleli jest inna niż teoretycznie.
Kimura zauważył, że poszczególne białka mają rożne zdolności do ewolucji i wcale nie przypadkowo. Różnica między najwolniej a najszybciej ewoluującymi aminokwasami jest ogromna. Zależy to od funkcji białek. Histony budujące DNA - zmiany w nich powstałe odbijają się na rozmnażaniu…
… kiedyś. Teraz jest stałe ale kiedyś nie musiało. Wynik jest dokładniejszy w przypadku taksonów bliższych. Do badań używa się histonów - bo są to białka średnio ewoluujące. Hemoglobinę badamy tylko u kręgowców bo zmieniła się jej funkcja na oddechową a u bezkręgowców nie. Białka aby je porównywać muszą pełnić te same funkcję. Błąd jest tym większy im większy okres geologiczny między liniami siostrzanymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz