Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - wykład - strona 1 Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - wykład - strona 2 Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Maria Filek. Notatka składa się z 4 stron.
BIOCHEMICZNE MECHANIZMY ADAPTACJI ORGANIZMÓW ŻYWYCH Prof.dr hab. Maria Filek WYKŁAD NR 1 - 12.01.2013 ROK I SUM Ewolucja a adaptacja do warunków środowiska.
Rola membran komórkowych w mechanizmach adaptacji.
Białka ochronne i inne osmoprotektanty.
Enzymatyczne i nieenzymatyczne substancje obronne.
Rola hormonów w mechanizmach adaptacyjnych.
Znaczenie układu immunologicznego. Ewolucja- ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników.
Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji a przez to w każdym momencie kształtuje przeciętny jej fenotyp. Mutacje w genach mogą wyrazić się w nowym fenotypie. Naturalne mutacje są losowe mogą nastąpić w dowolnym miejscu DNA. Nie tylko mutacje w DNA kodującym białka są istotne. Jeżeli przejrzeć się genomowi ludzkiemu to mała część (1,5%) koduje białka. Pozostała reszta to m.in. infrony, sekwencje powtórzone oraz geny RNA - sekwencje kodujące RNA nie ulegające translacji do białek. Do tych genów RNA zaliczamy :tRNA, mRNA, rRNA. Przykładem jest sekwencja DNA kodująca RNA, który dzięki mutacjom specyficznym dla człowieka przyjmuje stabilniejszą niż u ssaków, drugorzędową strukturę cząsteczki. Biochemiczna teoria ewolucji ( podstawą dziedziczenia są cząsteczki DNA. ), wyjaśnia mechanizm i przebieg procesu ewolucji biologicznej. Według współczesnej teorii ewolucji główne czynniki wpływające na ewolucję to: - dziedziczność- organizmy dziedziczą cechy swoich przodków, zgodnie z zasadami genetyki
- zmienność - proces dziedziczności nie jest absolutnie dokładny i wprowadza przypadkowe zmiany zwane mutacjami. Dodatkowymi źródłami zmienności są rekombinacja i poziomy transfer genów. - ograniczone zasoby- organizmy muszą konkurować o te same zasoby środowiska - dostosowanie- (ang.fitness) pewne cechy ułatwiają konkurencję o zasoby, są korzystniejsze w danych warunkach środowiska niż inne cechy - różnicowa przeżywalność- osobniki bardziej dostosowane mają większe szanse przeżycia i wydawania na świat potomstwa niż osobniki mniej dostosowane. Wnioskiem z tych założeń jest konieczność zmiany częstości występowania genów w populacji tak że geny (allele) warunkujące korzystniejsze cechy zwiększą swoje występowanie.

(…)

… można wyróżnić 2 typy mechanizmów ewolucji:
- mechanizmy ukierunkowane- zwane doborem gdzie kierunek ewolucji jest określony koniecznością wynikającą z dostosowania fenotypu. - mechanizmy neutralne- o całkowicie losowym podłożu, zwane ogólnie ewolucją neutralną
Allel- jedna z wersji genu w określonym miejscu (lokus) na danym chromosomie homologicznym. Allele tego samego genu różnią się 1 lub kilkoma…
… stresującego ( brak specyficzności wobec stresora. Dążenie do homeostazy Wynikiem adaptacji jest homeostaza , czyli stan wewnętrznej rówowagi organizmu. Wraz z przywróconą homeostazą układ immunologiczny i poziomy hormonów zostają wprowadzone w stan równowagi a potencjalnie szkodliwe składniki takie jak glukokortykoidy, głównie kortyzol pozostają na poziomach fizjologicznych. Utrzymanie homeostazy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz