Natural computing - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Natural computing - omówienie - strona 1 Natural computing - omówienie - strona 2 Natural computing - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Natural computing

Metody inspirowane są naturą, a ich funkcjonalność odzwierciedla zjawiska
zachodzące w przyrodzie

Do metod tych zalicza się m.in.
1. Algorytmy ewolucyjne
2. Algorytmy rojowe
3. Sztuczne sieci neuronowe
4. Sztuczne systemy immunologiczne
Grupy algorytmów ewolucyjnych:
1. Algorytmy genetyczne
2. Programowanie ewolucyjne
3. Strategie ewolucyjne
4. Programowanie genetyczne
Pod pojęciem algorytmów ewolucyjnych rozumie się komputerowe systemy rozwiązywania
problemów, które działają na zasadach, jakie można obserwować w ewolucji żywych
organizmów.
1. Osobnik-propozycja rozwiązania problemu
2. Populacja-zbiór osobników o określonej liczebności
3. Przystosowanie osobnika-wartość liczbowa określająca jakość reprezentowanego
przez niego przystosowania
4. Genotyp-struktura osobnika
5. Fenotyp-zbiór parametrów rozwiązania
6. Chromosom-ciąg kodowy
7. Gen-składowy element chromosomu
8. Allel- możliwa wartość lub wariant cechy
9. Locus- pozycja umiejscowienia genu
Proces tworzenia nowych osobników odbywa się przez rekombinację (krzyżowanie).
Ewolucja populacji uwzględnia również losowe zmiany w strukturze chromosomów
potomnych tzn. mutacje lub inwersje.
Na podstawy algorytmu ewolucyjnego zazwyczaj składają się następujące etapy:
 Wybór reprezentacji problemu (sposób kodowania)
 Wybór sposobu inicjalizacji populacji
 Zastosowanie operatorów genetycznych: krzyżowanie, mutacja
 Ocena przystosowania osobników
 Selekcja osobników
Inwersja- losowe przestawienie ze sobą genów.
Programowanie ewolucyjne
 W programowaniu ewolucyjnym po inicjalizacji populacji bazowej wszystkie osobniki
stają się rodzicami
 Selekcja
 Nie wykorzystujemy operatora krzyżowania
Strategie ewolucyjne
 Jeden rodzic podlegając mutacjom tworzy jednego potomka
 Mała odporność na ….
Sztuczne systemy immunologiczne:
Składają się z dwóch części:
 Pierwotne organy limfatyczne
 Wtórne organy limfatyczne
AIS-main algoritms
Do podstawowych elementów i mechanizmów wykorzystywanych w sztucznych systemach
immunologicznych zaliczyć można:
 Reprezentację przeciwciał i antygenów
 Selekcję klonalną
 Selekcją negatywną
 Sieć immunologiczną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz