Modele układów dynamicznych-pytania egzamin 2008

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele układów dynamicznych-pytania egzamin 2008 - strona 1 Modele układów dynamicznych-pytania egzamin 2008 - strona 2

Fragment notatki:

Pytania u prof. Galara: - roznica miedzy eksploracja a eksploatacja
Eksploracja - badanie nieznanych dziedzin lub terenów
Eksploatacja, okres użytkowania maszyn i urządzeń od momentu ich uruchomienia do momentu całkowitego ich zużycia. Pozyskiwanie do dalszego wykorzystania złóż bogactw naturalnych
- co poza wymiana pokolen i selekcja jest potrzebne do ewolucji
Współczesna teoria ewolucji (teoria doboru naturalnego) wyróżnia cztery zasadnicze czynniki warunkujące ten złożony proces: 1) zmienność (rekombinacyjna i mutacyjna) - podstawą zmienności populacji jest rekombinacja genów (rekombinacja genetyczna) zachodząca w czasie rozmnażania płciowego oraz nagłe zmiany zachodzące w genach lub chromosomach pod wpływem czynników środowiska (mutacje), mające charakter dziedziczny; 2) selekcja - mutacje korzystne, zwiększające wartość adaptacyjną organizmu i dające mu większą szansę przeżycia występują u coraz większej liczby osobników populacji w kolejnych pokoleniach, dobór naturalny (naturalna selekcja) utrwala nowe cechy przystosowawcze powstałe w wyniku mutacji i wyselekcjonowuje osobniki najlepiej przystosowane do istniejących warunków środowiska. Współczesny ewolucjonizm wyróżnia trzy formy doboru naturalnego: stabilizujący - usuwający z populacji wszystkie osobniki o cechach skrajnych, różnicujący - preferujący osobniki o cechach skrajnych, a eliminujący te o cechach pośrednich, ostatecznym jego efektem jest rozpad gatunku na rasy, oraz kierunkowy - preferujący osobniki o danej wartości skrajnej cechy; 3) izolacja rozrodcza - jest niezbędnym czynnikiem prowadzącym do wyodrębnienia się nowego gatunku (specjacji), jej przyczyną może być izolacja geograficzna, ekologiczna, sezonowa, anatomiczna, genetyczna czy etologiczna; 4) dryf genetyczny - może odgrywać pewną rolę w procesie ewolucji, polega na zmianie częstości genów w populacji w związku ze zmniejszaniem się jej liczebności. Proces ten zachodzi nie pod wpływem doboru naturalnego, lecz ma charakter przypadkowy.
- do jakich problemow najlepiej nadaja sie algorytmy ewolucyjne
Algorytm ewolucyjny przeszukuje przestrzeń alternatywnych rozwiązań problemu w celu odnalezienia rozwiązań najlepszych lub potencjalnie najlepszych. Przeszukiwanie odbywa się za pomocą mechanizmów ewolucji oraz doboru naturalnego. (W praktyce te słowa oznaczają, że wykorzystujemy ewolucję, aby poprzez krzyżowanie i mutacje stworzyć z grupy losowych zestawów danych to, co nas będzie satysfakcjonować)
Wynaleziono już wiele zastosowań algorytmów genetycznych. Spośród ciekawszych, można wymienić:
Obliczanie ekstremów funkcji.
Rozwiązywanie problemów zbyt skomplikowanych do rozwiązania tradycyjnymi metodami, jeśli nie interesuje nas absolutnie optymalne rozwiązanie (np. problem komiwojażera).


(…)

… dla inżyniera różnią się liczby 3,2 i 3,20 ? -> Jaka jest interpretacja równania różniczkowego w przestrzeni stanów ? Równanie różniczkowe generuje pole wektorowe w każdym pkt. przestrzeni stanu. Trajektoria jest determinizowana przez warunek początkowy
-> Jaka jest największa zaleta systemów analogowych ?
Przetwarzanie analogowe nadaje się szczególnie dobrze do realizacji stałych, niezmiennych funkcji. W tym przypadku systemy analogowe są prostsze (i tańsze) od cyfrowych a takze od nich szybsze. Nie wymagają czasu na przetwarzanie A/C a także na realizację niezbędnych operacji w procesorze sygnałowym lub komputerze. -> co to jest charakterystyka statyczna?
Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym y a sygnałem wejściowym x w stanie ustalonym. W odróżnieniu od wykresów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz