Algorytm genetyczny

Algorytmy ewolucyjne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

ewolucyjnych; wyróŜnia się 4 typy EA, aczkolwiek podział ten nie jest ostry: algorytmy genetyczne (ang. Genetic...

Techniki sztucznej inteligencji

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Andrzej Kochan
  • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

na biologicznej ewolucji, stosowany do zadań optymalizacyjnych i modelowania. Algorytmy genetyczne - rodzaj...

Natural computing - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
  • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

. Sztuczne sieci neuronowe 4. Sztuczne systemy immunologiczne Grupy algorytmów ewolucyjnych: 1. Algorytmy...

Inteligencja Obliczeniowa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

= fx; } Na końcu działaliśmy na klasycznym algorytmie genetycznym, który jest najbardziej rozbudowaną...