Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych

note /search

Modelowanie i optymalizacja procesu - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1827

Projekt z przedmiotu Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu Przedsiębiorstw „Modelowanie i optymalizacja procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie TYMBARK-MWS Sp. z o.o. S.K.A.” Przygotowali: Kierunek: ZIP II rok studiów II stopnia 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa przemysłowego Pr...

Modelowanie i optymalizacja - przygotowanie danych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

Przygotowanie danych: 1. Pole przestarzałe lub zbędne 2. Rekordy z brakującymi wartościami 3. Punkty oddalone (wartości odstające) 4. Dane w nieodpowiednim formacie dla modeli eksploracyjnych 5. Wartości błędne Obsługa brakujących danych: 1. Pominięcie rekordów do analizy 2. Zastąpienie inf...

Algorytmy optymalizacyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1099

Optymalizacja: 1. złożone problemy mają bardzo dużą liczbę rozwiązań 2. żeby dojść do rozwiązania musimy często posługiwać się uproszczonym modelem, który może uniemożliwiać rozwiązanie właściwego problemu 3. warunki problemu zmieniają się w czasie 4. rzeczywiste problemy często mają ogranicze...

Drzewa decyzyjne - omówienie - Algorytm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3381

Drzewa decyzyjne Wymagania dla algorytmów drzew decyzyjnych 1. Algorytmy uczenia nadzorowanego-wymagają zdefiniowania zmiennej celu i dostosowania zbioru uczącego zawierającego jej wartość 2. Zbiór uczący bogaty i różnorodny (drzewa u...

Eksploracja danych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1400

Rozmiar największej operacyjnej bazy danych w roku 2005 osiągnął 23 TB. Największa hurtownia danych to 100 TB (YAHOO). Prognozowany dalszy wzrost baz danych np. CERN stworzył bazę dla składowania niemal 1Exabajta danych (1EB=1024PB=1018...

Modelowanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1757

Nowoczesne techniki modelowania:  Stochastyczne modele sieciowe  Modelowanie procesów z wykorzystaniem Data Mining Istota modelowania Modelowanie jest to przedstawienie rzeczywistego obiektu lub procesu technologicznego w postaci modelu i przeprowadzenie na nim wszystkich badań i analiz zm...

Natural computing - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1134

Natural computing  Metody inspirowane są naturą, a ich funkcjonalność odzwierciedla zjawiska zachodzące w przyrodzie  Do metod tych zalicza się m.in. 1. Algorytmy ewolucyjne 2. Algorytmy rojowe 3. Sztuczne sieci neuronowe 4. Sztuczne systemy immunologiczne Grupy algorytmów ewolucyjnych:...

modelowanie i optymalizacja - odpowiedzi do zadań z zaliczenia ćwicze...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1344

Odpowiedzi do zadań z zaliczenia ćwiczeń Zadanie 1: Hipoteza 0 H0: zmienna na rozklad normalny; Hipoteza 1 H1: zmienna nie ma rozkładu normalnego Jeżeli pALFA to przyjmujemy H0- zmienna ma rozklad normalny, nie ma podstaw do odrzucenia H0. Dla P=0,02257 zmienna nie ma rozkładu normalnego Zad...

Modelowanie i optymalizacja - Optymalizacja - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1512

Optymalizacja to proces umożliwiający znalezienie najlepszego rozwiązania tzn. rozwiązania dającego najmniejszą lub największą (minimum lub maksimum) wartość pewnego wyrażenia zwanego funkcją celu (kryterium jakości, kryterium optymalizacji i funkcją jakości). Rozwiązanie dopuszczalne- mieszcząc...

Modelowanie i optymalizacja - modelowanie i optymalizacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1687

Pytania z zaliczenia wykładu 1 grupa 1. co to jest modelowanie 2. optimum lokalne 3. etapy eksploracji danych 4. reguły asocjacyjne 5. etapy odnajdywania wiedzy z danych czy cos w tym stylu 2 grupa 1. co to jest optymalizacja 2...