modelowanie i optymalizacja - Optymalizacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
modelowanie i optymalizacja - Optymalizacja - omówienie - strona 1 modelowanie i optymalizacja - Optymalizacja - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Optymalizacja to proces umożliwiający znalezienie najlepszego rozwiązania tzn. rozwiązania
dającego najmniejszą lub największą (minimum lub maksimum) wartość pewnego wyrażenia
zwanego funkcją celu (kryterium jakości, kryterium optymalizacji i funkcją jakości).
Rozwiązanie dopuszczalne- mieszczące się w przestrzeni zadanych ograniczeń.
Strategia ogólna poszukiwania rozwiązań optymalnych:
 Kolejne iteracje
 Spełnienie warunku stopu- zakończenie poszukiwań np. testy zbieżności, liczba
iteracji
Uwaga: na punkt początkowy poszukiwań, nie istnieje żadna metoda jego określenia.
Programowanie liniowe – znalezienie extremum liniowej kombinacji zmiennych przy
odpowiednich ograniczeniach oraz określonych warunkach
- poszukiwanie prowadzi się w kolejnych etapach, na pełnych i cząstkowych rozwiązaniach
- funkcja oceny powinna być wyrażona w postaci liniowej kombinacji zmiennych
- jeżeli problem jest złożony pojawia się duża liczba zmiennych i równań, co wydłuża czas
rozwiązania problemu
Programowanie nieliniowe – znalezienie extremum kombinacji zmiennych, jeżeli funkcja
celu lub chociaż jeden z warunków ograniczający jest funkcją nieliniową
- poszukiwanie prowadzi się w kolejnych etapach, na pełnych i cząstkowych rozwiązaniach
- brak ogólnej metody rozwiązywania zadań nieliniowych
- często brak jest odpowiednich danych, aby ustalić postać analityczną badanych zależności
Klasyfikacja metod optymalizacji:
 Rodzaj rozwiązywanego zadania:
 Metody programowania liniowego (f. celu, ograniczenie liniowe)
 Metody optymalizacji nieliniowej
 Ograniczenia
 Metody optymalizacji bez ograniczeń
 Metody optymalizacji z ograniczeniami
 Wymiar problemu
 Metody jednowymiarowe (jedna zmienna)
 Metody wielowymiarowe
 Kryteria
 Metody dla pojedynczego kryterium
 Metody wielowymiarowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz