Ewolucyjna teoria gier

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4935
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucyjna teoria gier - strona 1 Ewolucyjna teoria gier - strona 2 Ewolucyjna teoria gier - strona 3

Fragment notatki:


Ewolucyjna Teoria Gier Ewolucyjna Teoria Gi Teoria Gier – ważne postaci Teoria Gier – ważne postac ► John von Neumann  John von Neumann  – węgierski matematyk, inżynier, chemik, fizyk i  – węgierski matematyk, inżynier, chemik, fizyk  informatyk, pracujący głównie w Stanach Zjednoczonych. Był głównym  informatyk, pracujący głównie w Stanach Zjednoczonych. Był główny twórcą teorii gier. Razem z  twórcą teorii gier. Razem   Oskarem Morgensternem Oskarem Morgensterne   napisał   napisa książkę „Theory of Games and Economic Behavior”, która jest  książkę „Theory of Games and Economic Behavior”, która jest traktowana jako pierwsze dzieło opisujące teorię gier traktowana jako pierwsze dzieło opisujące teorię gie ► John Forbes Nash  John Forbes Nash  - wprowadził koncept równowagi w grach  - wprowadził koncept równowagi w grach niekooperacyjnych. Koncept ten został nazwany od jego nazwiska  niekooperacyjnych. Koncept ten został nazwany od jego nazwisk konceptem Nasha konceptem Nash ► John Maynard Smith John Maynard Smi   – wybitny teoretyk ewolucjonizmu oraz   – wybitny teoretyk ewolucjonizmu ora genetyk, który zrewolucjonizował badania nad zachowaniami  genetyk, który zrewolucjonizował badania nad zachowaniami organizmów biologicznych, przez wprowadzenie do ich analizy teorii  organizmów biologicznych, przez wprowadzenie do ich analizy teori gier. Pozwoliło to na podkreślenie znaczenia współzależności zachowań  gier. Pozwoliło to na podkreślenie znaczenia współzależności zachowań organizmów organizmó Teoria gier Teoria gi Teoria matematyczna, opisująca procesy decyzyjne w  Teoria matematyczna, opisująca procesy decyzyjne w sytuacjach konfliktowych sytuacjach konfliktowyc Teoria gier wywodzi się z badania gier hazardowych Teoria gier wywodzi się z badania gier hazardowyc Wykorzystywana jest w ekonomii, naukach społecznych oraz  Wykorzystywana jest w ekonomii, naukach społecznych oraz informatyce informatyc W biologii teorię gier wykorzystuje się do opisu selekcji  W biologii teorię gier wykorzystuje się do opisu selekcj naturalnej konkurencyjnych strategii adaptacyjnych naturalnej konkurencyjnych strategii adaptacyjnyc Przez strategie rozumiemy wzorce zachowań czy cechy  Przez strategie rozumiemy wzorce zachowań czy cechy fizyczne osobników, które jakoś przekładają się na ich  fizyczne osobników, które jakoś przekładają się na ic sukces reprodukcyjny (liczbę pozostawionego potomstwa).  sukces reprodukcyjny (liczbę pozostawionego potomstwa).

(…)

… (liczbę pozostawionego potomstwa).
Dobór naturalny eliminuje osobniki z niższym sukcesem
reprodukcyjnym niż konkurencja
Teoria gier
Gra to dowolna sytuacja konfliktowa
Gracz to dowolny jej uczestnik
Graczem może być na przykład człowiek, przedsiębiorstwo lub zwierzę
Każda strona wybiera pewną strategię postępowania, po czym zależnie od
strategii własnej oraz innych uczestników każdy gracz otrzymuje…
… (dostarczyć mu
większej ilości dóbr) nie pogarszając sytuacji
któregokolwiek z pozostałych podmiotów
Dylemat więźnia
Równowaga Nasha nie musi być efektywna w
sensie optimum Pareta.
Klasycznym przykładem jest dylemat więźnia
Jest on oparty na dwuosobowej grze o
niezerowej sumie, w której każdy z graczy
może zyskać oszukując przeciwnika, ale
obaj stracą jeśli obaj będą oszukiwać
Dylemat więźnia
Dwóch…
… będą zeznawać, obaj dostaną pięcioletnie wyroki.
Każdy z nich musi podjąć decyzję niezależnie i żaden nie dowie się czy
drugi milczy czy zeznaje, aż do momentu wydania wyroku. Jak powinni
postąpić?
Dylemat więźnia
Jeśli założymy, że każdy z więźniów woli krótszy wyrok niż dłuższy i że żadnemu
nie zależy na niskim wyroku drugiego, możemy opisać ten dylemat w
terminach teorii gier.
Więźniowie grają wtedy w grę…
… o
swoje aż do odniesienia poważnych ran
► Gołębie – podczas konfrontacji starają się
zastraszyć przeciwnika, a jeśli to nie
skutkuje – ucieklają
Gra jastrzębie-gołębie
Wobec powyższego mamy możliwe trzy różne
scenariusze:
► Gołąb spotyka jastrzębia – jastrząb wygrywa
► Gołąb spotyka gołębia – jeden z nich ma 50% na
wygraną, za to oba ptaki ponoszą cenę za czas
zmarnowany na zastraszanie się nawzajem
► Jastrząb spotyka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz