Zasada 3 jedności w Kordianie

note /search

"Kordian" - obszerne opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2254

klasycznym (antycznym), łamie jego reguły, neguje zasadę trzech jedności (miejsca, czasu, akcji). Akcja...

Gospodarka budżetowa.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

)      zasada zupełności budżetu, 3)      zasada jedności budżetu, 4)      zasada szczegółowości budżetu, 5...

Zasady ustrojowe

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1596

Republikańskiej formy rządów państwa (art.1) Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2) Zasada jedności...

Teatr młodej Polski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

trudniejsze. Dotyczyły te zadania wewnętrznego nowatorstwa teatralnego, stworzenia zasad gry zespołowej...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1519

', utrwalanie poczucia jedności, niepodzielności, nierozerwalności ziem Polski, krytycyzm wobec przeszłości...