Zasady ustrojowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ustrojowe - strona 1 Zasady ustrojowe - strona 2

Fragment notatki:

Zasady ustrojowe (zawarte są w preambule i w pierwszym rozdziale konstytucji polskiej):
Zasada Republikańskiej formy rządów państwa (art.1)
Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2)
Zasada jedności państwa (art. 3)
Zasad suwerenności narodu (art. 4)
- zasada reprezentacji politycznej
Zasada legalizmu (praworządności) (art. 7)
Zasada konstytucjonalizmu (art. 8)
Zasada przychylności prawu międzynarodowemu (art. 9)
Zasada podziału władzy (art. 10)
Zasada pluralizmu politycznego (art. 11, 12, 13)
Zasada decentralizacji państwa i samorząd terytorialny (art. 15)
Zasada społecznej gospodarki rynkowej (art. 20, 21, 22, 23)
Zasada autonomii i wzajemnej niezależności państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi (art. 25)
Zasada parlamentarnego systemu rządów
Zasada społeczeństwa obywatelskiego
Zasada 2-wu izbowości parlamentu
Te trzy zasady nie są wskazane wprost.
Zasada demokratycznego państwa prawego
Składa się z 3-ch komponentów:
- państwo demokratyczne
- państwo prawe (hierarchia źródeł prawa, konstytucja o najwyższej mocy prawa, konstytucja określa kto może wydawać akty - konkretne organy; praworządność - stanowienie i stosowanie prawa)
- państwo sprawiedliwe
Elementy demokratycznego społeczeństwa:
- suwerenność
- równość
- większość
- procedury wyborcze - referendum
- wolność jednostki
- pluralizm
Elementy demokratycznego państwa:
- praworządność
- zasada podziału władzy
- konstytucjonalizm
Elementy pochodne z orzecznictwa Trybunału:
- zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawo
- zasada ochrony praw słusznie nabytych
- zasada sprawiedliwości społecznej
- zasada podziału władzy
- zasada niezawisłości sędziowskiej
- zasada stabilnego i bezpiecznego prawa
- zasada prawa do sądu
- zasada nakazu określoności przepisów karnych, nie ma przestępstwa bez ustawy
- zasada ochrony ekspektatyw
- zasada ustanawiania przepisów dostosowawczych
- zasada pewności prawa
Orzeczenie (Sprawa o sygnaturze K24/00 z 21.03.2001 opublikowana w OTKZU w 2001 nr 3 poz. 51).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz