koncepcja państwa demokratycznego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
koncepcja państwa demokratycznego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

KONCEPCJA PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO - ELEMENTY
Elementami państwa demokratycznego są:
Państwo prawne (element konieczny)
Zasada podziału władzy
Idea konstytucjonalizmu
Idea ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich
Idea samorządu terytorialnego.
Idea państwa prawnego zakłada, że:
Władza państwowa jest związana prawem - Związanie prawem władzy państwowej określa się jako „rządy prawa” i oznacza, że władza ma obowiązek respektować prawo, które sama ustanowiła. Związanie władzy państwowej prawem polega na saomoograniczaniu się poprzez prawo stanowione, obowiązujące i interpretowane według stałych określonych reguł: zasady hierarchiczności i zasady prymaty ustawy.
Osobowość prawna państwa - jest elementem niezbędnym państwa prawnego. Koncepcja osobowości prawnej państwa rodzi szereg konsekwencji istotnych dla funkcjonowania państwa oraz dla relacji miedzy państwem a jednostką. Konsekwencją taką jest integralność państwa jako całości, brak osobowości prawnej poszczególnych organów państwa itp.
Praworządność - praworządność to przestrzeganie prawa. Przestrzeganie prawa oznacza co innego w sferze stosowania prawa i stanowienia prawa.. W sferze stanowienia prawa do wymogów formalnych należy zaliczyć dyrektywę przestrzegania hierarchii aktów normatywnych, wymóg publikacji, nienadawanie aktom prawnym mocy wstecznej - co do zasady.
Zasada podziału władzy:
Polega ona na podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władze te są równe wobec siebie i każda z nich wyposażona jest w instrumenty kontroli i hamulców wobec pozostałych władz.
Idea konstytucjonalizmu:
Idea konstytucjonalizmu oznacza, że konstytucja tworzy najwyższe normy prawne, które stanowią podstawę dla obowiązywania innych norm prawnych . Z idei konstytucjonalizmu wynika też dyrektywa dla ustawodawcy aby nie tworzył norm prawnych sprzecznych z konstytucją. Sama zaś konstytucja może zostać zmieniona tylko zgodnie z procedurą przewidzianą w jej tekście. W celu zapewnienia zgodności pozostałych aktów z konstytucją tworzone są specjalne procedury i organy zajmujące się badaniem konstytucyjności ustaw - Trybunały Konstytucyjne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz