Zasada trzech jedności decorum

Formy zwrotu do adresata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2576

: zasada trzech jedności (jedność czasu, jedność miejsca, jedność akcji). Fabuła...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1547

Republikańskiej formy rządów państwa (art.1) Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2) Zasada jedności...

Filozofia Żydów w średniowieczu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

wpłynęło na takie ukształtowanie pojęcia jedności, że bez potrzeby jego dokładnego sprecyzowania oznaczało...

Romantyzm - opis epoki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1372

antycznego. Nie obowiązywała zasada trzech jedności: miejsca, czasu, akcji (jeden wątek fabularny, brak...

Koniec okresu patrystyki greckiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

reprezentuje ową pierwszą Zasadę, a rozróżnienie trzech Osób w jedności Natury reprezentuje neoplatońską...

Epoki literackie i gatunki

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3402

estetycznej utworu. W dramacie była to zasada trzech jedności. Istniała następująca hierarchia gatunków: EPOS...