Zasada trzech jedności decorum

note /search

Formy zwrotu do adresata

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2604

: zasada trzech jedności (jedność czasu, jedność miejsca, jedność akcji). Fabuła...

Zasady ustrojowe

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

Republikańskiej formy rządów państwa (art.1) Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2) Zasada jedności...

Filozofia Żydów w średniowieczu

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

wpłynęło na takie ukształtowanie pojęcia jedności, że bez potrzeby jego dokładnego sprecyzowania oznaczało...

Romantyzm - opis epoki

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1519

antycznego. Nie obowiązywała zasada trzech jedności: miejsca, czasu, akcji (jeden wątek fabularny, brak...

Epoki literackie i gatunki

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3612

estetycznej utworu. W dramacie była to zasada trzech jedności. Istniała następująca hierarchia gatunków: EPOS...