Prawo konstytucyjne - wykład 24

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 24 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 24 - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład 24 - strona 3

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA LIPCOWA
22 lipca 1952 r.
Główny twórca konstytucji - prof. Rozmaryn
Wzorowana na konstytucji radzieckiej z 1936 r.
W 1997 r. przestały obowiązywać ostatnie z jej przepisów.
Zasady naczelne ustroju:
Ludowładztwa
Państwa socjalistycznego (posługuje się pierwotnie określeniem demokracja ludowa; bezpośrednio wpisana do konstytucji w 1976 r.)
Jednolitości władzy państwowej
Kierowniczej roli klasy robotniczej
Sojuszu robotniczo-chłopskiego
Kierowniczej roli partii (wpisana w 1976 r.)
Praworządności
Współdziałania organów państwowych z ludem
System organów państwowych:
I. Organy władzy państwowej:
Sejm
Rada Państwa
Rady Narodowe
Nadrzędne wobec innych; kolegialne; pochodzące z wyborów.
II. Organy administracji państwowej:
Rząd
Premier
Prezydium Państwa
Ministrowie
Terenowe Organy Administracji Państwowej (pierwotnie były nimi Prezydia Rad Narodowych; lata 70. - jednoosobowe TOAP-y - wojewodowie; naczelnicy powiatów, gmin; prezydenci miast - powoływane na czas nieokreślony)
III. Organy sądowe:
Sądy powszechne
Sądy szczególne
IV. Prokuratura
V. Organy kontroli (od 1957 r. - przywrócenie NIK-u)
Sejm:
Pierwotnie liczba posłów miała się zmieniać (1 poseł - 60 tys. mieszkańców; od 1960 r. - stała liczba posłów - 460)
Funkcje:
- ustrojodawcza (ustawa konstytucyjna - 2/3 posłów - zmiana konstytucji)
- ustawodawcza - kontrolna
- od 1976 r. - ogólnego kierownictwa państwem i gospodarką narodową
Rada Państwa:
Po 1952 r. kształt Rady Państwa zmienił się (staje się organem władzy państwowej)
Skład:
- przewodniczący
- 4 zastępców przewodniczącego
- sekretarz
- 9, a później 11 członków, wybieranych przez Sejm ze składu Sejmu
Określana jako „emanacja Sejmu”
Organ ten działał zawsze kolegialnie
Kompetencje:
- wydawanie dekretów z mocą ustawy tylko pomiędzy sesjami Sejmu (nie można zmienić konstytucji, uchwalić budżetu, planu gospodarczego)
- dokonywanie zmian w Rządzie pomiędzy sesjami Sejmu
- dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw


(…)

… państwowej
1976 r. - nowelizacja „gierkowska”- dodano: przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, przewodnią rolę partii
1980 r. - utworzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (bez zapisu w konstytucji)
1982 r. - wprowadzenie do konstytucji Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego
1982 r. - powołanie Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie (miała prowadzić do utworzenia II izby parlamentu)
1985 r. - nowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz