Zasada jednolitości budżetu

Wykład - Struktura budżetu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

. Wyjątek od zasady jednolitości budżetu stanowią pożyczki udzielane przez Wspólnotę oraz działalność...

Finansowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

ich programów operacyjnych (zasada n+3). Zasada równowagi budżetowej Zgodnie z zasadą równowagi dochody budżetu...

Gospodarka budżetowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

budżetu Normatywne, Ekonomiczne, Polityczne. Zasady budżetowe 1)      zasada równowagi budżetowej, 2...

Specyfika prawa karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

kwestie ponoszenia odpowiedzialności karnej za czyny naganne godzące w budżety lub interesy finansowe...

Zasada jednolitości- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

II. W stosunkach wewnętrznych w prokuraturze funkcjonuje zasada hierarchicznego podporządkowania...