Finansowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie - strona 1 Finansowanie - strona 2 Finansowanie - strona 3

Fragment notatki:

Finansowanie Wyodrębnione zasoby środków pieniężnych, przeznaczone na realizację polityki spójności stanowią fundusze strukturalne i Fundusz Spójności.
Finansowanie budżetowe
Źródła finansowania budżetu UE (decyzja Rady z 7 czerwca 2007 r. nr 2007/436/WE, Euroatom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich):
1. opłaty, cła i inne kwoty pobierane od towarów importowanych z państw trzecich oraz z tzw. opłat cukrowych (tzw. tradycyjne zasoby własne)
2. z dochodów z określonego udziału w podatku od wartości dodanej - VAT (w Polsce podatku od towarów i usług)
3. ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (tzw. czwarte źródło)
Środki z powyższych źródeł składają się na tzw. zasoby własne.
Inne wpływy: podatki od wynagrodzeń pracowników instytucji UE, składki wpłacane przez państwa trzecie do niektórych programów unijnych oraz kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych przepisów.
Finansowanie pozabudżetowe
1) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
2) wspólnotowe operacje pożyczkowe
3) pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Budżet UE i wieloletnie ramy finansowe
Budżet UE jest dokumentem ustanawianym przez Parlament Europejski i Radę zgodnie z artykułem 314 tfue, obejmującym okres jednego roku. Okresy dłuższe (minimum 5 lat, a obecnie 7 lat) obejmują wieloletnie ramy finansowe (plan finansowy, w którym ustalane są jedynie limity wydatków w poszczególnych pozycjach budżetowych), z którymi musi być zgodny każdoroczny budżet.
Kategorie wydatków:
1. Trwały wzrost
2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi
3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość
4. UE jako partner globalny
5. Administracja
6. Wyrównania
Obecne wydatki z budżetu Unii Europejskiej:
1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia: 9%
1b Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia: 35,6%
2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi: 42,5%
3a Wolność , bezpieczeństwo i sprawiedliwość: 0,8%
3b Obywatelstwo: 0,5%
4. UE jako partner globalny: 5,7%
5. Administracja i wyrównania: 5,9%
Zasady budżetowe
Zasada n+2/n+3
Jedną z podstawowych zasad dotyczących finansowania polityki spójności jest zasada automatycznego anulowania zobowiązań, zwana zasadą n+2/n+3.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz