Wykład - Struktura budżetu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Struktura budżetu - strona 1 Wykład - Struktura budżetu - strona 2 Wykład - Struktura budżetu - strona 3

Fragment notatki:

Struktura budżetu
2.1. Zasady ogólne
Wszystkie wpływy i wydatki Wspólnoty zasadniczo są włączone do budżetu. EWWiS finansuje swe wydatki z własnych środków, pochodzących z sektorów węgla i stali. Jej budżet podzielony jest na wydatki administracyjne, finansowane z budżetu ogólnego, i wydatki operacyjne, podlegające odrębnemu budżetowi. Ten sam podział funkcjonuje w przypadku współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w których wydatki administracyjne finansowane są z budżetu Unii, a wydatki operacyjne mogą obciążyć budżet tylko wtedy, gdy Rada zdecyduje o tym jednogłośnie. W oczekiwaniu na wprowadzenie ogólnego systemu finansowania Rada ustala wysokość wydatków operacyjnych w ramach wspólnych działań Wspólnoty podejmowanych w zależności od sytuacji. Obowiązuje sześć zasad, które rządzą budżetem Unii Europejskiej. Zasada jedności oznaczająca, że wszystkie wydatki i dochody muszą zostać przedstawione w jednym dokumencie. Jest to zasada nie stosowana wobec wydatków na rzecz państwa afrykańskich i karaibskich, gdzie wydatki nie podlegają budżetowaniu. Wydatki dla małych kolonii Imperium Brytyjskiego i Francji, przedstawione są w inny sposób. Dlatego właśnie czasami tak trudno jest dokonać oceny co 5 lat i po raz kolejny rozpocząć nowy program z tymi państwami. Nie ma właściwych środków na rzecz tego rodzaju polityki dla państw rozwijających się. Poza tym obowiązuje zasada jedności. Druga zasada to zasada powszechności, według której dochody muszą zostać przeznaczone na specyficzne cele i wydatki. Nie jest możliwe, aby przyjąć poszczególne dochody dla poszczególnych wydatków, z wyjątkiem kilku przypadków, jak pierwszy podatek dla przemysłu stalowego; pierwszy podatek w historii europejskiej od czasu ujednolicenia. Trzecia zasada to zasada jednego roku, która ma być podstawą dla wszystkich kontroli i działań wykonawczych budżetu. Ale aby wprowadzić działania wieloletnie, ponieważ 1 rok jest bardzo krótki (zwłaszcza w kategoriach spójności), środki są dzielone na zobowiązania i płatności. Są to płatności za prace wykonane w ciągu jednego roku i zobowiązania, aby zapewnić wykonanie wizji wieloletniej.
Zasada rocznego rozliczania budżetu zawiera rozliczanie egzekwowanych wpływów oraz wydatków przewidzianych na dany rok budżetowy. Rok budżetowy rozpoczyna się 1 stycznia i trwa do 31 grudnia. Ogólny budżet Unii publikowany jest co roku w „Dzienniku Urzędowym” Wspólnot Europejskich. Wydatki instytucji Wspólnoty ujęte są w osobnych działach budżetu. Wpływy i wydatki pozostałych organów zawarte są całkowicie w działach budżetu jednej z instytucji. Każdy dział dzieli się na podrozdziały, które są grupowane w zależności od rodzaju i przeznaczenia, te z kolei podzielone są według zasad przewidzianych w przepisach finansowych. Budżet wyrażony jest w ECU; nie wszystkie jednak transakcje przeprowadzane są w tej walucie.


(…)

… w przepisach finansowych. Budżet wyrażony jest w ECU; nie wszystkie jednak transakcje przeprowadzane są w tej walucie.
Kolejna zasada to zasada zrównoważenia wydatków i przychodów. Niedozwolony jest jakikolwiek deficyt.
Wyjątek od zasady jednolitości budżetu stanowią pożyczki udzielane przez Wspólnotę oraz działalność Europejskiego Instytutu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Agencji Zaopatrzenia oraz wspólnych działań podejmowanych w ramach Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Organy posiadające osobowość prawną mają także własny budżet, który w ogólnym budżecie Wspólnoty występuje ewentualnie jako argumentacja na rzecz wsparcia finansowego udzielanego tym organom. Wydatki związane z postanowieniami dotyczącymi Karty Praw Socjalnych, podpisanej przez wszystkie państwa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, wymagają specjalnego traktowania, gdyż wydatki Wielkiej Brytanii nie mogą być finansowane ze wspólnego budżetu. Ponieważ regulamin finansowy przewiduje konsultację z Parlamentem w celu ustalenia wydatków Wspólnoty, instytucja czuwa nad ich ustalaniem. Pozostałe wydatki podejmowane przez państwa członkowskie, np. wydatki Europejskiego Funduszu Rozwoju, podlegają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz