Wykład - Wpłwy do budżetu UE

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wpłwy do budżetu UE - strona 1 Wykład - Wpłwy do budżetu UE - strona 2 Wykład - Wpłwy do budżetu UE - strona 3

Fragment notatki:

Wpływy
Po stronie wpływów budżet obejmuje środki własne Wspólnoty. EWWiS ma, od czasu utworzenia, środki własne, które pochodzą z opodatkowania produkcji węgla i stali. Podobnie jak większość organizacji międzynarodowych, EWG i EWEA początkowo dysponowały jedynie składkami (wpłatami) państw członkowskich, niemniej Traktaty zobowiązały Komisję do ustalenia systemu środków własnych. System ten został po raz pierwszy przedstawiony 21 kwietnia 1970 roku w pierwszej decyzji dotyczącej środków własnych. Przedstawiła go Rada, działając jednomyślnie na wniosek Komisji i po porozumieniu z Parlamentem Europejskim; został on przyjęty przez państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Ponieważ system ten pozbawił znacznie środki finansowe nadzoru poszczególnych państw, przyjęcie systemu uwarunkowane było zgodą Parlamentu Europejskiego stosownie do jego kompetencji finansowych. System został zmieniony i dostosowany w drugiej decyzji dotyczącej środków własnych z 7 maja 1985r., następnie w trzeciej decyzji dotyczącej środków własnych z 24 czerwca 1988r. i ostatecznie w czwartej decyzji dotyczącej środków własnych z 31 października 1994r., która weszła w życie 1 stycznia 1995r. Zmieniony art. 201 TWE stanowi, że budżet jest finansowany całkowicie ze środków własnych, nie wyłączając innych wpływów. Źródła dochodów Wspólnoty Europejskiej zmieniały się w ciągu lat. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która ma własny budżet operacyjny (265 milionów ECU w 1997 roku), była zawsze finansowana przez podatek nałożony na przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją węgla i stali. Ogólny budżet Wspólnoty był początkowo finansowany przez system narodowych składek, opartych głównie na produkcie krajowym brutto (PKB) państw członkowskich. W roku 1970 zdecydowano stopniowo zastąpić owe składki przez tzw. „własne źródła” Wspólnoty. Zawierają one dochody, które chociaż zbierane są przeważnie w państwach członkowskich, należą prawnie do Wspólnoty. Obecnie składają się one z czterech oddzielnych elementów:
Opłaty celne, podatki nakładane na produkty importowane spoza Wspólnoty.
Podatki nałożone na towary rolne, którymi objęty jest import różnych produktów żywnościowych, mających wpływ na wzrost cen we Wspólnocie, oraz podatki nałożone na produkty, które cechuje nadmierna podaż.
Część podatku VAT. Do tej pory ten element miał największe znaczenie. Początkowo udział podatku VAT wynosił maksymalnie 1 proc. ostatecznej ceny sprzedaży wspólnej bazy towarów i usług (konieczne stało się zróżnicowanie zarówno stawek, jak i zasięgu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich). Górna granica stawki została podniesiona do 1,4 proc. w 1986r., ale była stopniowo obniżona od 1,4 proc. do 1,0 proc. między rokiem 1995 a 1999.

(…)

… członkowskiego w całkowitym produkcie narodowym brutto (PNB). Wielkość składki jest ograniczana do wysokości, która pozwoliłaby na osiągnięcie całkowitego dochodu Wspólnoty Europejskiej na maksymalnym poziomie 1,2 proc. produktu narodowego brutto (PNB) Wspólnot Europejskich w 1993 roku i 1994, stopniowo rosnąc do maksymalnego poziomu 1,27 proc. w roku 1999.
W odróżnieniu od dwóch pierwszych źródeł wpływy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz