Unia celna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia celna - strona 1

Fragment notatki:

pdf.

Notatka na temat unii celnej zawiera takie informacje, jak: kształtowanie się integracji europejskiej, unia celna, podstawy funkcjonowania unii celnej, artykuł 23 TWE, artykuł 28 TFUE (dawny artykuł 23 TWE), artykuł 25 TWE, artykuł 30 TFUE (dawny artykuł 25 TWE), skutki utworzenia unii celnej, trzy grupy barier.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Wspólnotowy system celny. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(…)

… européenne –
CE, ang. European Community – EC)
WE do końca listopada 2009 r. była organizacją
międzynarodową, będącą podstawą współpracy w ramach Unii
Europejskiej.
W 2002 roku WE przejęła kompetencje Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali.
Kształtowanie się integracji europejskiej
ustanowienie Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej (Traktat o ustanowieniu Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej równieŜ…
… r.
Jego utworzenie spowodowało wprowadzenie na całym
obszarze Wspólnoty:
swobody działalności gospodarczej,
swobody świadczenia usług,
swobody przemieszczania się pracowników,
swobody przepływu kapitału,
swobody przepływu towarów.
Unia celna
Budowa jednolitego rynku spowodowała zniesienie lub
zharmonizowanie trzech grup barier, które istniały mimo
funkcjonowania unii celnej:
bariery fizyczne…
… w ramach ich kompetencji lub przez państwa
członkowskie.
Kształtowanie się integracji europejskiej
Poddana referendum konstytucja UE zakładała zmianę
pozycji UE na arenie międzynarodowej. Przestałyby
funkcjonować Wspólnota Europejska oraz Europejska
Wspólnota Energii Atomowej. UE zyskałaby
podmiotowość prawną.
(we Francji i Holandii odrzucono w referendum ten
dokument, a brak zgody wszystkich państw
członkowskich uniemoŜliwił przyjęcie Konstytucji)
Kształtowanie się integracji europejskiej
Dopiero na mocy Traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. Unia
Europejska nabyła osobowość prawną i zastąpiła Wspólnotę
Europejską, przejmując wszystkie jej kompetencje.
(nadal pozostał Euratom)
Unia celna
W zakresie prawa dotyczącego obrotu towarowego z
państwami trzecimi Wspólnota Europejska (UE)
posiada wyłączne…
… ustanawiający
Wspólnotę Europejską (TWE). W traktacie tym określono
zasady funkcjonowania unii celnej.
1 grudnia 2009 roku wszedł w Ŝycie Traktat lizboński
„Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską” został
przemianowany na „Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej” (TFUE) (Traktat lizboński, art. 2 ust. 1)
Unia celna
Artykuł 23 TWE
1. Podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą
wymianę…
… pośrednich).
Unia celna
W związku z powyŜszym, od 1 stycznia 1993 r,.
przestały funkcjonować urzędy celne na granicach
wewnętrznych państw Wspólnoty oraz zniesiono
większość kontroli celnych. Pojedyncze kontrole
dotyczą np. handlu narkotykami, materiałami
rozszczepialnymi bądź organami ludzkimi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz