Zasada jedności organizmu i środowiska

note /search

Teorie organizmiczne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Psychologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

środowiska. Jego wpływ jest na tyle istotny na ile organizm wybiera te cechy na które chce reagować...

Zasady pedagoga badającego środowisko

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

i doświadczeń Zasada jedności rozwoju człowieka i środowiska Zasada głosząca, że ważna jest wiedza o istotności...

Hipotrofia płodu

  • Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1316

ryzyka jako wynik zaburzeń homeostazy jedności matczyno- płodowo- łożyskowej (wynikłych na skutek wpływu...

Zasady ONZ - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Zasady ONZ. 1. Zasada suwerennej jedności państw(zapewnienie państwom równego głosu w SM...

Pojęcia z tematu: populacje

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekologia behawioralna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2226

- zdolność przystosowawcza organizmu do nowych warunków środowiska i trybu życia Dostatecznie silny...