Zasada jedności organizmu i środowiska

Teorie organizmiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

środowiska. Jego wpływ jest na tyle istotny na ile organizm wybiera te cechy na które chce reagować...

Zasady pedagoga badającego środowisko

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Segiet
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

i doświadczeń Zasada jedności rozwoju człowieka i środowiska Zasada głosząca, że ważna jest wiedza o istotności...

Hipotrofia płodu

 • Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1316

ryzyka jako wynik zaburzeń homeostazy jedności matczyno- płodowo- łożyskowej (wynikłych na skutek wpływu...

Zasady ONZ - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Zasady ONZ. 1. Zasada suwerennej jedności państw(zapewnienie państwom równego głosu w SM...

Pojęcia z tematu: populacje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia behawioralna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2219

- zdolność przystosowawcza organizmu do nowych warunków środowiska i trybu życia Dostatecznie silny...