Sozologia, ochrona środowiska, ekologia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sozologia, ochrona środowiska, ekologia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Sozologia - kompleksowa nauka o ochronie przyrody i środowiska, łącząca dyscypliny przyrodnicze ze społecznymi i technicznymi i nastawiona na rozwiązywanie praktycznych problemów. (termin wprowadzony w 1966 przez Walerego Goetela)
Nie używamy obecnie tego terminu. Ochrona środowiska - podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju*
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom
przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego
*Zasada zrównoważonego rozwoju - zasad obowiązująca w krajach wysokorozwiniętych, Polska również musi się do tej zasady stosować
Ekologia - dziedzina biologii badająca wspływ środowiska na organizmy i biocenozy oraz wpływ organizmów na środowisko, a także na strukturę i funkcjonowanie systemów przyrodniczych: populacji, zespołów roślinnych i zwierzęcych, biocenoz, ekosystemów. Termin wąski. Nie należy nadużywać tego terminu.
W języku potocznym synonim ochrony środowiska, sozologii, a nawet każdej nauki o środowisku przyrodniczym
Oznacza również działalność na rzecz ochrony przyrody i ochrony środowiska.
Ochrona przyrody
Nauka (sozologia) - np. tworzenie nowych obszarów chronionych
idea
ruch społeczny
działalność praktyczna
Zmierzające do zachowania twórczych, naukowych i estetycznych wartości przyrody oraz do kształtowania racjonalnego i przyjaznego stosunku ludzi do przyrody.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz