Sozologia

note /search

Sozologia

  • Politechnika Warszawska
  • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Sozologia - jest to nauka zajmująca się: ochroną tworów przyrody i jej zasobów; zapewnieniem...

Zagadnienia na kolokwium

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Wyjaśnij pojęcia: środowisko, sozologia, ekologia, populacja, biocenoza, biotop, ekosystem, biom...

Wykład - środowisko

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

i są nimi krajobraz, klimat, gleba, skały. SOZOLOGIA dziedzina wiedzy, która opisuje zmiany w środowisku przyrodniczym...