Sozologia - informacje podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Sozologia  - informacje podstawowe  - strona 1  Sozologia  - informacje podstawowe  - strona 2

Fragment notatki:

Sozologia – nauka zajmująca się przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w
strukturze i funkcjonowaniu układów ekologicznych wynikających z rozwoju cywilizacji oraz
sposobami zapobiegania tym zmianom i łagodzeniu ich skutków
Światopogląd ekologiczny możemy określić jako całościową wizja świata i człowieka, której
zasadą integrującą jest szeroko rozumiana ekologia jako nauka, ale też ekologia rozumiana
jako ideologia proekologiczna, sposób działania, myślenia itd.
Od połowy XIX w wydobyto 11mld ton węgla w PL. Max było 25lat temu 200mln. Obecnie
ok 85. Brunatny 2,5 mld, od 20 lat 60-65ton rocznie. Wydobycie spadło o16% w ciągu 7 lat.
Udział węgla o 94,5%. Pl niezależna jest w 18,4%.
Ilość węgla
1.
Atmosfera 753 ton
2.
Roślinność 563
3.
Ocean 38900
4.
Skorupa ziemi 25 mln
5.
Pierwsza Gr- procesów gazo twórczych CO2 i CH4
Międzykontynentalne płyty skorupy ziemskiej przemieszczając się i pękając umożliwiają
przez powstałe szczeliny i rysy wydostawanie się z wnętrza Ziemi strumieni gorącej lawy,
transportującej w swojej masie te gazy
Druga gr– przemieszczające się płyty denne w oceanach zderzają się m.in. z płytami
kontynentalnymi. Płyty te transportują morskie utwory sedymentacyjne, w których jest
węgiel. Pochodzi on głównie z żyjących w strefie powierzchniowej oceanów alg oraz z
wapnia znajdującego się w mikroorganizmach (otwornicach)Obumarłe mikroorganizmy
opadają na dno oceanu i wnikają w szlam denny. Utworzone tak warunki wegetacji
korzystne dla pewnej grupy bakterii, które wytwarzają CO2 i CH4
Trzecia gr– gorące źródła i fumarole również wulkany błotne (Pakistan). Bajorka, jeziora,
kałuże, torfowiska to ekosystemy w których bakterie wytwarzająCO2
Czwarta- w rejonach gazo i roponośnych. Część gazów i ropy naftowej z wnętrza ziemi
przez rysy i szczeliny migruje na powierzchnię. Część z gazów to lekkie węglowodory
ulatniające się do atmosfery
Piąta- karczowanie lasów, w tym met. ogniową (wypalanie). Od 1850-1980 zniszczono
ponad 500 mln ha lasów strefy tropikalnej i 100 mln w umiarkowanej. W Brazylii wycina się
3,5mln a w Indonezji 1,5 mln. Każdego roku 29 mln.
Wpływ cykli (11-letnich) słonecznych na zmiany temp atmosfery
W cyklach przebiegają zmiany plam na słońcu. Zachodzą tez anomalia w 1890 r odkryte
przez E. Maunden. Odkrył, że w tych cyklach w latach 1695-1720 nastąpiła pauza aktywności
słońca i promieniowanie było o 0,25% mniejsze tzw. Mała epoka lodowcowa
US national Climatic Data Center ocenia ze nad lądami temp globu po raz pierwszy od 26
lat była niższa (w styczniu 2008r)od średniej dla tego miesiąca w XXw. Ogłoszono także, że
wtedy pow pokrywy śnieżnej na półkuli pn była największa od 42 lat i przekraczała srednią z
lat 1967-2008 o 64%. Wedle pomiarów satelitarnych zasięg lodu w Arktyce był największy
od lat i przyrósł o ok. 2 mln km2. Zasięg lodu pomiędzy Grenlandią a Kanadą jest największy
od 15 lat a jego grubość wzrosła o ok. 20 cm.
Koncentracja pyłów spadła o 60% przez co temp na świecie w ciągu ostatnich 50 lat ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz