Ekologia i zarządzanie środowiskiem - definicje

Nasza ocena:

4
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia i zarządzanie środowiskiem - definicje - strona 1

Fragment notatki:

Pomocna w przygotowaniu do zajęć bądź egzaminu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)

…, arsen, rtęć; metale szlachetne: złoto, srebro,
platynowce; rudy metali lekkich: glin, magnez, beryl; pierwiastki
promieniotwórcze: uran
o surowce chemiczne:
siarka, sól kamienna, sól potasowa, fosforyty, węgiel kamienny,
ropa naftowa, gaz ziemny, saletry, gips
o surowce skalne:
piasek, żwir, glina, kaolin, gips, wapień, dolomit, piaskowiec,
marmur, granit, bazalt, porfir, gnejs, sjenit, margle, iły, kaolin,
magnezyt, azbest, inne skały,
o kamienie szlachetne i półszlachetne
5
EKONOMIA EKOLOGICZNA
Ekonomia ekologiczna (en: Ecological economics) jest
nauką analizującą i opisującą procesy gospodarcze,
społeczne i ekologiczne będące podstawą realizacji
zrównoważonego
rozwoju
(en:
sustainable
development).
Ekonomia
ekologiczna
jako
wielodyscyplinarna
dziedzina nauki czerpie m.in. z takich dziedzin jak
ekonomia,
ekologia,
urbanistyka,
demografia,
planowanie przestrzenne.
Podstawowymi kategoriami ekonomii ekologicznej są:
kapitał naturalny (przyrodniczy)
sprawiedliwość
wewnątrzpokoleniowa,
międzypokoleniowa i międzygatunkowa
trwałość
(samopodtrzymywanie
się,
ang.
sustainablity)
efekty zewnętrzne
Ekonomia ekologiczna wyrosła na gruncie krytyki
ekonomii neoklasycznej.
Ekonomia ekologiczna odwołuje…
… a w
szczególności:
• substancji (np. zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub
gazowych)
• energii (np. hałasu, wibracji, promieniowania)
do powietrza, wody, gleby lub ziemi.
IMISJA = pochłanianie
EFEKTY ZEWNĘTRZNE
Efekty zewnętrzne - zjawisko w ekonomii polegające na
przeniesieniu
części
kosztów
lub
korzyści
wynikających z działalności jednego podmiotu na
podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty.
Zazwyczaj jest to uboczny skutek działalności danego
podmiotu
gospodarczego,
którego
konsekwencje
(pozytywne bądź negatywne) ponosi szersze grono
odbiorców niezależnie od swojej woli. Typowym
przykładem efektów zewnętrznych są zanieczyszczenia
środowiska naturalnego spowodowane produkcją
niektórych dóbr przemysłowych. Efekty zewnętrzne
zachodzą poza rynkiem, co jest główną przyczyną
trudności przy określaniu wartości…
… o ochronie środowiska lub samej
ochrony środowiska jako takiej.
EKOSYSTEM
Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii.
Na ekosystem składają się dwa składniki:


biocenoza - czyli ogół gatunków występujących na
danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość
różnymi zależnościami
biotop - czyli nieożywione elementy tego obszaru, a
więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko
zewnętrzne)
Ekosystem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz