Zasada trzech jedności w królu Edypie

note /search

Antyk teatr starożytny

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Teatr
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3059

, jakimi są” - Sofokles) i intelektualizm Kompozycja i forma zasada trzech jedności: czasu, miejsca i akcji...

Tragedia grecka

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2422

stanowią perypetia (zmiany losu) i anagnoryzmy (rozpoznania) - zasada 3 jedności: miejsca, czasu i akcji...

Pierre Corneille - Cyd

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

ulegać regułom trzech jedności. Cornrille starał się także w Cydzie dostosować do tych trzech zasad...

Psychoanaliza, teoria Freuda

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2219

i twórczości. TEORIA FREUDA Istotne znaczenie spełnianie się natury biologicznej, był deterministą: zasada...

James Mill- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

jedność woli, bo inaczej nie można byłoby mówić o trzech oddzielnych stronach, które nawzajem...