Zasada jedności i niepodzielności praw człowieka

note /search

Zasada tożsamości

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Metafizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

być zgodnym z twierdzeniem o tożsamości bytu i jedności, nie można się zgodzić, by sama niepodzielność bytu...

Szkoła historyczna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

prawa natury Odrzucenie poglądu o jedności natury ludzkiej - duch narodu ją kreuje i stąd też brak...

Koncepcje wolności i praw człowieka

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3241

Katolickiego, która opiera się na: zasadę personalizmu - oznacza prymat praw człowieka nad prawami społecznymi...

Zasady ONZ - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

. Oprócz tych zasad powtarzała zasady Karty NZ. Oprócz tego pojawia się zasada poszanowania praw człowieka...