Regionalne systemy ochrony praw człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalne systemy ochrony praw człowieka-opracowanie - strona 1 Regionalne systemy ochrony praw człowieka-opracowanie - strona 2 Regionalne systemy ochrony praw człowieka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Regionalne systemy ochrony praw człowieka System międzyamerykański
Międzyamerykański system rozwinął się w ramach Organizacji Państw Amerykańskich (OPA)
Na wzór systemu Rady Europy
Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka - funkcje
Składa się z 7 ekspertów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne
Promocja badań Edukacja
Ogólne rekomendacje dotyczące praw człowieka
Raporty państw na podstawie wizytowania państw i rozpatrywania zawiadomień
1965 - system skarg (Komisja mogła rozpatrywać skargi, mogła prosić o dalsze informacje, mogła wydawać rekomendacje)
1967 - Protokół z Buenos Aires - rewizja Karty OPA
Komisja jednym z głównych organów
Amerykańska Konwencja Praw Człowieka, 1969 (1978)
Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka
Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka
22 państwa akceptują jurysdykcję Trybunału
Amerykańska Konwencja Praw Człowieka
Państwa mają obowiązek szanować i zapewniać prawa człowieka
Przyjąć odpowiednie środki legislacyjne
Skargi międzypaństwowe - nieobowiązkowe
Skargi indywidualne - obowiązkowe
Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka Może otrzymywać skargi od osób, grup osób, NGO.
Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka
Procedura:
Badanie dopuszczalności skargi
Weryfikacja faktów
Próba polubownego rozstrzygnięcia.
Konkluzje i rekomendacje dla rządu
Jeśli rząd nie wypełnia rekomendacji, Komisja może zdecydować przekazać sprawę do Trybunału/lub rząd… Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka
7 sędziów
- Rozpatrywanie skarg (orzeczenie, zadośćuczynienie)
- Doradztwo - interpretacja prawa
Międzyamerykańska Komisja ds. Kobiet
Międzyamerykańska Komisja ds. Dzieci
Międzyamerykański Instytut Indiański
Międzyamerykański Instytut Praw Człowieka
System ochrony praw człowieka w Afryce
W ramach Unii Afrykańskiej (b. Organizacji Jedności Afrykańskiej)
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, 1981 (1986)
Prawa indywidualne i zbiorowe Prawa polityczne, gospodarcze, społeczne
Niedyskryminacja
Prawo do samostanowienia (polityczny status, rozwój gospodarczy, społeczny)


(…)


Międzyamerykański Instytut Indiański
Międzyamerykański Instytut Praw Człowieka
System ochrony praw człowieka w Afryce
W ramach Unii Afrykańskiej (b. Organizacji Jedności Afrykańskiej)
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, 1981 (1986)
Prawa indywidualne i zbiorowe Prawa polityczne, gospodarcze, społeczne
Niedyskryminacja
Prawo do samostanowienia (polityczny status, rozwój gospodarczy, społeczny)
Dominacja…
… Karta Praw Człowieka, 1994
Liga Państw Arabskich, Wszyscy ludzie mają prawo do samostanowienia
Rasizm, syjonizm, okupacja, obca dominacja przeszkodami w realizacji podstawowych praw
Prawa polityczne, społeczne
Komitet Ekspertów Praw Człowieka
Rozpatrywanie raportów państw
Azja - początki systemu w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej 2009 r. - powołanie Międzyrządowej Komisji Praw…
… wyznania (zakaz apostazji),
wolność słowa (zakaz bluźnierstwa),
zakaz dyskryminacji (kobiet, mniejszości religijnych i homoseksualistów)
penalizacji kwestii natury obyczajowej.
kary

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz