Zasada jedności merytorycznej

Zasady budżetowania - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr Katarzyna Rogalińska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

zasady: - równowagi, - jedności, - szczegółowości, - powszechności i zupełności.10 Zasada równowagi...

Typy struktur organizacyjnych

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

, poziomo, przestrzennie) (trudność kierowania) liniowe (fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa), liniowo...

Budżet Państwa-oparcowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Judyta Przyłuska
  • Finanse
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1001

i wydatki państwa. Zasada jedności - głosi, ze wszystkie dochody i wydatki państwa są objęte jednym planem...