Zasada jedności - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada jedności - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasada jedności
9Zasada jedności nie została explicite wyrażona w żadnym z przepisów składających się na tzw. prawo firmowe. Niemniej jednak jej istota wydaje się oczywista i wypływa z ogólnie przyjętej reguły stanowiącej, że podmioty prawa cywilnego mogą posługiwać się w tym samym czasie tylko jednym oznaczeniem identyfikującym. Z takim ujęciem zasady jedności współgrają przepisy uniemożliwiające zarejestrowanie - a zatem prawne uznanie - więcej niż jednej firmy przedsiębiorcy.
Stosownie do zasady jedności przedsiębiorca w danym czasie może posługiwać się tylko jedną firmą. Świadczy o tym treść art. 432 § 1 k.c., który stwierdza, że przedsiębiorca działa pod firmą, a nie pod firmami. Tym samym występowanie w obrocie jednego przedsiębiorcy pod różnymi oznaczeniami należy uznać za niedopuszczalne. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by przedsiębiorca dokonał zmiany używanej przez siebie firmy w trakcie prowadzenia działalności. Jednakże zawsze w danym czasie będzie mógł się posługiwać tylko jedną firmą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz