Wyklad na temat firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad na temat firmy - strona 1

Fragment notatki:

Firma - nazwa pod którą przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca musi mieć firmę, która ma określoną strukturę, zazwyczaj obejmuje 3 elementy:
rdzeń firmy, \ musi obligatoryjne oznaczenia dodatkowe / występować;
fakultatywne oznaczenia dodatkowe → może występować;
Istnieje swoboda przedsiębiorstwa w zakresie obierania firmy, ale istnieją zasady obierania i posługiwania się firmą (ograniczają jego swobodę przy wyborze firmy).
zasada jedności - może mieć tylko jedną firmę i pod jedną firmą może występować w obrocie gospodarczym;
zasada prawdziwości - firma nie może wprowadzać w błąd co do przedsiębiorstwa, formy organizacyjnej, ani przedmiotu prowadzonej przez niego działalności; firmą przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest jego imię i nazwisko, a jeżeli jest osobą prawną lub ułomną osobą prawną to istnieje obowiązek wprowadzenia oznaczenia dodatkowego, np. firma przedsiębiorstwa państwowego, musi się znaleźć słowo państwowy; jest to zasada skierowana na ochronę;
zasada wyłączności - na danym rynku daną firmą może posługiwać się tylko i wyłącznie jeden przedsiębiorca (bierzemy pod uwagę to z jakim rynkiem mamy do czynienia, np. dane osiedle jako rynek, czy też rynek światowy);
zasada ciągłości - odnosi się do przedsiębiorców, którzy są osobami prawnymi i ułomnymi osobami prawnymi; oznacza, że w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa może posługiwać się dotychczasową firmą z tym oznaczeniem dodatkowym;
Prawny punkt widzenia firmy → to dobro osobiste przedsiębiorcy. Konsekwencje:
niezbywalność firmy - nie może być przeniesiona na inną osobę (nie wyklucza to możliwości zezwolenia innej osobie na posługiwanie się firmą przedsiębiorcy),
ochrona prawna właściwa dla ochrony dóbr osobistych (nie stosuje się art. 23 i 24 KC)
przepisy o firmie zawierają szczególne unormowanie - art.43¹º KC:
- sytuacja w której nastąpiło zagrożenie naruszenia cudzej firmy → uprawniony ma roszczenie o zaniechanie tych działań zmierzających do naruszenia jego firmy;
- nastąpiło naruszenie cudzej firmy:
* roszczenie o zaniechanie posługiwania się cudzą firmą,
* roszczenie o usunięcie skutków posługiwania się cudzą firmą,
roszczenie o naprawienie szkody według zasad ogólnych;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz