Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych - strona 1 Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych - strona 2 Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych - strona 3

Fragment notatki:

Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych. I. Pojęcie firmy i oznaczenie firmy nowo powstałej (pierwotnej). Firma - nazwisko lub nazwa, pod którą dana osoba prowadzi przedsiębiorstwo handlowe czy działalność zawodową uważaną za handlową. Firma ma na celu zindywidualizowanie działalności konkretnej osoby fizycznej lub prawnej w obrocie gospodarczym przez powiązanie jej z określonym przedsiębiorstwem czy przedmiotem stałej działalności. Firma wiąże się w sposób nierozerwalny z przedsiębiorstwem lub określoną działalnością zawodową. Związek ten przejawia się w tym, że:
firma nie może powstać bez określonego przedsiębiorstwa czy bez powiązania z określonym przedmiotem działalności
nie ma możliwości samego przekazania firmy bez przeniesienia tej podstawy, dla której powstała jako firma pierwotna
W pojęciu firmy wyróżnia się dwa elementy: 1) wartość majątkowa - wynika ze związku firmy z określonym przedmiotem stałej działalności gospodarczej i wyraża się w stosowaniu firmy w obrocie gospodarczym w formie jej zamieszczenia na szyldach, towarach czy pieczątkach
2) nazwa - pod którą dana osoba zaciąga zobowiązania w obrocie handlowym( zawiera umowę, podpisuje weksle), jak również występuje w sądzie.
Firma w ściśle prawnym znaczeniu tego słowa zawiera obydwa przedstawione elementy. Tak rozumiana firma występuje w tych systemach prawnych, które mają rozbudowane przepisy prawne o firmie Należą do nich RFN i Szwajcaria. Znalazło to nawet formalny wyraz w kodeksie handlowym z 1897r. w sformułowaniu, że „ firma kupca jest nazwą, pod którą prowadzi on swoje interesy i składa podpis. Kupiec może pozywać lub być pozwanym do sądu pod swoją firmą.” W takim ujęciu firmy szczególnego znaczenia nabiera drugi z wymienionych elementów, tzn. dokonywanie czynności prawnych pod daną nazwą.
Pojęcia firmy można również używać tylko w znaczeniu pierwszego z elementów ( prawo francuskie i angielskie). W tym przypadku brak jest jednak odrębnych przepisów na temat firmy, a zasady, jakie są do niej stosowane, mają swą podstawę w orzecznictwie czy precedensach sądowych. W tych systemach prawnych związek firmy z osobą prowadzącą przedsiębiorstwo pod daną firmą jest znacznie słabszy niż w prawie RFN czy Szwajcarii.
W RFN i Szwajcarii używa się terminu „firma”, natomiast we Francji, Wielkiej Brytanii i USA zamiast terminu „firma” używa się określenia „nazwa handlowa”. Pozostałe systemy prawne nie wprowadzają tego typu rozróżnień.
W RFN i Szwajcarii kupiec jednoosobowy ma zarówno nazwisko cywilne (własne), jak i firmę. Natomiast w przypadku spółek handlowych występuje tylko firma. We Francji rozróżnia się nazwisko cywilne i firmę zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, jak i spółek handlowych.


(…)

… firmy.
Ochrony prawa do firmy dochodzi się we Francji na podstawie skargi z tytułu nieuczciwej konkurencji.
W Szwajcarii można wyróżnić kilka rodzajów ochrony prawa do firmy:
a) specjalna ochrona prawa do firmy - przewidziana dla firm wpisanych do rejestru handlowego; przez wpis do rejestru handlowego dana osoba nabywa prawo do wyłącznego korzystania z określonej firmy; zarówno to prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz