Prawo cywilne - Czynności handlowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - Czynności handlowe - strona 1 Prawo cywilne - Czynności handlowe - strona 2 Prawo cywilne - Czynności handlowe - strona 3

Fragment notatki:

19.03.2012r.
We wszystkich omawianych systemach zasada firm prawdziwych, to znaczy przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną firmę lub nazwę handlową także odnosi się to do fili przedsiębiorstwa macierzystego. Zakładając przedsiębiorstwo nabywamy prawo do firmy w sposób pierwotny. W sposób pochodny na podstawie aktu zbycia prawa do firmy.(sprzedaż) lub w drodze dziedziczenia. Przedsiębiorstwo może być zbyte wraz z firmą lub firma może być przeniesiona wraz z przedsiębiorstwem. W RFN samo przeniesienie własności przedsiębiorstwa nie oznacza automatycznego przeniesienia prawa do firmy, potrzebna jest na to specjalna zgoda(oświadczenie woli że zbywa się także firmę). Tak nabyta firma nazywa się jest tak zwaną firmą wtórną przy czym w USA i Wielkiej Brytanii tak jak w przypadku firm pierwotnych musi być firmą prawdziwą, w RFN niekoniecznie trzeba podać swoje nazwisko i zaznaczyć że jest to firma uzyskana od poprzedniego właściciela, bo tutaj odpowiedź jaka to firma daje rejestr handlowy. We Francji nabywca musi zaznaczyć fakt pochodnego nabycia prawa do firmy oraz uzupełnić ją własnym nazwiskiem cywilnym. W USA, Anglia, Francja- zaprzestanie posługiwania się danym oznaczeniem w obrocie handlowym, tam gdzie istnieje wymóg rejestracji, to po wykreśleniu z rejestru, likwidacja przedsiębiorstwa. Nie wygasa do prawo na skutek śmierci ponieważ jest dziedziczne. Wszystkie omawiane systemy prawne- firma stanowi wartość zarówno majątkową jak i osobistą w RFN stąd wszędzie podlega ochronie prawa.
Anglia, Wielka Brytania i Francja- zasady obrony czynów niedozwolonych, odciągających ochronę pod zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W RFN ochrona w ramach kodeksowych przepisów o firmie i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. We Francji osoba która pierwsza zastosowała daną nazwę do określenia swojego przedsiębiorstwa, korzysta z ochrony w przypadku późniejszego pojawienia się na rynku firm identycznych bądź stanowiących przykład naśladownictwa. Przy czym praktyka wykształciła dwie praktyki sądowe:
Posługiwanie się firmą identyczną, co stwarza niebezpieczeństwo pomylenia firm i stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji
Podrabianie cudzej firmy- firma późniejsza upodabnia się do już istniejącej stwarzając wystarczające podstawy do mylenia firm w oczach klientów.
Decyzje w przedmiocie kwalifikacji podejmuje sąd.
Firmę nabytą zgodnie z prawem chroni się przed niebezpieczeństwem mylenia jej z innymi firmami, stąd zasada ta wyznacza przedmiotowy i terytorialny zakres ochrony prawa do nazw handlowych. Przy czym ochrona udzielana jest wyłącznie na takim terytorium na jakim istnieje możliwość pomylenia obu firm. Zatem terytorialny zakres ochrony zależy od stopnia znajomości firmy w obrocie, stąd ochrona może mieć zasięg lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Ochrona obejmuje właścicieli mających taki sam lub zbliżony przedmiot działalności, co stwarza możliwość pomylenia firm. W RFN prawo do firmy tak jak do nazwiska czy własności jest prawem podmiotowym bezwzględnym co wynika z ujęci firmy jako nazwiska kupca, jest ono skuteczne wobec wszystkich osób i chronione tak jak każde prawo o charakterze wyłącznym. O pierwszeństwie miedzy takimi samymi prawami do firm decyduje data prawidłowego zgłoszenia do rejestru handlowego. Ochronę przewiduje kodeks handlowy, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o znakach towarowych. Zasadą kodeksu handlowego jest że każda nowa firma musi się różnić od firm już istniejących w tej samej miejscowoś

(…)

…. Francja- kodeks handlowy wylicza czynności uważane za handlowe i dzieli je na czynności handlowe w ogóle i wśród nich wyróżnia takie, które zawsze mają charakter handlowy nawet jeżeli wykonywane są jednorazowo:
Bezwzględne czynności handlowe, które rozpatrywać można ze względu na treść (czynności bankowe, maklerskie) i ze względu na formę, każda czynność wekslowa niezależnie od charakteru stron…
… tego słowa znaczeniu obejmujące także czynności pomocnicze np. najem lokalu, zaciągnięcie kredytu. W przypadku kupca z musu prawo wyodrębnia zasadnicze czynności handlowe polegające np. na nabywaniu i odsprzedaży towarów, papierów wartościowych, czynności bankowe, wymiana walut, czynności agentów handlowych, spedytorów, komisantów, maklerów- są handlowe jeżeli prowadzone są w formie przedsiębiorstwa, stają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz