Prawo handlowe i cywilne

note /search

Francuskie spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1386

5.03.2012r. Francuska spółka cywilna (od 1980r.) spółka osobowa posiadająca osobowość prawną co zbliża ją do spółek handlowych w szczególności kapitałowych. Posiada kapitał statutowy, który podzielony jest na równe udziały. Wkłady(do kapitału) w formie usług nie są częścią kapitału ale wspólnik m...

Prawo spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1456

12.03.2012r. Spółka jawna- wspólnicy łącznie, inny wariant to grupa wspólników, jeszcze inna to wspólnik z prokurentem. W RFN- gdyby zarządzającą była spółka kapitałowa to musi ona stać się wspólnikiem jawnym. Francja- możliwość przekazania zarządu osobom trzecim. USA + Anglia- wspólnik spółki...

Prawo wykład 4.06.12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

WYKŁAD 4.06.2012 EGZAMIN 9.30 PÓŁ GODZINY TRZY GRUPY INDEKSY Pyt. Proszę określić kto prowadzi sprawy spółki kapitałowej? Odp. Zarząd W USA i w Anglii stosowana jest formuła kosztów i wydatków dla zabezpieczenia interesu obydwu stron przy ustalaniu wynagrodzenia na podstawie sumy ryczałtowej. Pyt...

Pośrednictwo handlowe- maklerstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

23.04.2012r. Pośrednictwo handlowe- maklerstwo Makler to osoba której działanie nie wywołuje skutków prawnych w wyniku złożenia przez nią oświadczenia woli ale sprowadza się do stworzenia warunków lub do doprowadzenia do zawarcia umowy bezpośre...

Prawo cywilne a prawo handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

27.02.2012r. Prawo cywilne, a prawo handlowe- systemy prawne można podzielić na zaliczane do prawa cywilnego(Francja, RFN) i do prawa powszechnego(angielskie Wielkiej Brytanie i stanowe prawa USA). Różnią się te systemy tym że technika tworzenia prawa jest w przypadku prawa cywilnego oparta na p...

Prawo cywilne - Czynności handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

19.03.2012r. We wszystkich omawianych systemach zasada firm prawdziwych, to znaczy przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną firmę lub nazwę handlową także odnosi się to do fili przedsiębiorstwa macierzystego. Zakładając przedsiębiorstwo nabywamy prawo do firmy w sposób pierwotny. W sposób pochodny n...

Prawo VI wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

stosunki prawne - przedsiębiorcy z osobami przy pomocy, których może on działać. Prokura- instytucja występująca tylko w RFN i Polsce, rodzaj przedstawicielstwa ustanowiony z woli obu stron, to jest kupca i prokurenta, ma ustawą określony zakre...

Prawo VII wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

2.04.2012r. Pełnomocnictwo handlowe w RFN- podstawowa forma przedstawicielstwa. Takim pełnomocnictwem jest w zasadzie każde umocowanie do działania w imieniu mocodawcy, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa , które nie ma charakteru prokury, udzielane według zasad kodeksu cywiln...

Wykład VIII wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

16.04.2012r. O ile w interesie przedsiębiorcy jest to aby agent reprezentował tylko jego firmę, o tyle w interesie agenta jest aby to on na danym rynku miał prawo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy czyli posiadał status agenta wyłącznego. Prawo RFN- brak przepisów w przedmiocie repreze...

Prawo XII wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Umowa sprzedaży- umowa nazwana, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, umowa konsensualna. Zdefiniowana jest przy pomocy charakterystyki obowiązków stron zawieranej umowy. Jedna ...