prawo cywilne a prawo handlowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo cywilne a prawo handlowe - strona 1 prawo cywilne a prawo handlowe - strona 2 prawo cywilne a prawo handlowe - strona 3

Fragment notatki:


27.02.2012r.
Prawo cywilne, a prawo handlowe- systemy prawne można podzielić na zaliczane do prawa cywilnego(Francja, RFN) i do prawa powszechnego(angielskie Wielkiej Brytanie i stanowe prawa USA). Różnią się te systemy tym że technika tworzenia prawa jest w przypadku prawa cywilnego oparta na prawie stanowionym i opiera się na rozwiązaniach prawa rzymskiego. Systemy prawne prawa powszechnego stanowią wyraz działalności sędziego, stąd nie ma odniesienia do prawa rzymskiego, systematykę norm prawnych ujmuje się przede wszystkim z punktu widzenia procesowego, a nie materialno-prawnego. Prawo cywilne i handlowe państw obcych należy do tak zwanego prawa prywatnego, czyli regulującego stosunki społeczne między równorzędnymi jednostkami to znaczy że żadna z nich nie ma wobec drugiej uprawnień zwierzchnich, oraz z punktu widzenia interesów tych jednostek.
Francja- dla określenia prawa cywilnego i prawa handlowego przyjęto metodę opisową.
RFN doktryna, prawo cywilne określa przez utożsamianie go z prawem prywatnym. Celem prawa cywilnego jest ochrona interesów jednostki oparta na rozgraniczeniu praw i obowiązków między nimi, które nie są między sobą podporządkowane. To utożsamianie prawa cywilnego z prawem prywatnym skutkuje tym że prawo handlowe staje się wyspecjalizowaną częścią składową prawa cywilnego, wyodrębnioną na zasadzie podmiotowej. Prawo handlowe oparte na tej zasadzie oznacza zespół norm prawnych regulujących wyłącznie takie stosunki w których co najmniej jedna ze stron ma charakter podmiotu prawa handlowego to jest posiada prawną kwalifikację kupca.
Wielka Brytania- własna koncepcja prawa cywilnego oparta na kryteriach procesowych według których prawo cywilne składa się z norm prawnych ustalonych przez sądy, lub jak sięgniemy do czasów współczesnych ustalonych przez organy ustawodawcze z przeznaczeniem dla tych sądów. Krąg osób przeciwko którym można wnieść powództwo do sądów cywilnych jest bardzo szeroki. Angielska koncepcja prawa prywatnego jest najbliższa pojęciu prawa cywilnego zawierającego w swojej treści normy prawa handlowego, obejmuje takie dziedziny prawa jak prawo kontraktu, prawo rodzinne, prawo spadkowe i prawo własności. Przy czym prawo własności dzieli na prawo własności osobistej i prawo własności nieruchomości. Dokąd w Anglii istniały odrębne sądy handlowe, istniało prawo handlowe jako odrębny dział prawa. Obecnie takich sądów nie ma, stąd w doktrynie przekonanie że nie ma samoistnego działu prawa handlowego.
USA- doktryna wyróżnia dwa określenia, business law - regulacja prawa kontraktu, sprzedaż, różne typy spółek, dokumenty obrotowe, prawo antytrustowe, ochrona znaków towarowych, prawa z patentów, wszystko to co powinien znać człowiek interesu zawierający transakcje handlowe. Jednolity Kodeks Handlowy

(…)

…. , zamknięcie co do maksymalnej liczby osób skutkujące niemożliwością publicznej subskrypcji, notowania na giełdzie nie ma obowiązku powołania organów.
Spółki osobowe prawa cywilnego to jest spółka zwykła, cywilna (Francja), udziałowa (Francja), kodeksu cywilnego(RFN), spółka cicha (RFN), …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz