prawo XII wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo XII wykład - strona 1 prawo XII wykład - strona 2 prawo XII wykład - strona 3

Fragment notatki:


Umowa sprzedaży- umowa nazwana, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, umowa konsensualna. Zdefiniowana jest przy pomocy charakterystyki obowiązków stron zawieranej umowy. Jedna strona- sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności dobra (lub prawa przenaszalnego/przenośnego) o wartości majątkowej oraz wydać przedmiot sprzedaży, natomiast druga nabywca/kupujący bierze na siebie obowiązek zapłaty wyrażonej w pieniądzu ceny i odebrania przedmiotu sprzedaży. Dwie koncepcje umowy sprzedaży:
Francja- umowa sprzedaży sama, bezpośrednio przez fakt jej zawarcia wywołuje skutki rzeczowe polegające na przejściu prawa własności (według Kodeksu Cywilnego)
RFN- umowa sprzedaży rodzi tylko zobowiązanie dokonania wszystkich niezbędnych czynności do przeniesienia prawa własności, a samo przejście prawa własności wymaga czynności o charakterze rozporządzającym (według Kodeksu Cywilnego)
Wielka Brytania, USA- pojęcie umowy sprzedaży bardzo szerokie, obowiązujące obydwie koncepcje.
Wielka Brytania- ustawa o sprzedaży towarów (1893r.), umowę sprzedaży określa jako umowę na podstawie której, można bądź przenieść własność wywołując bezpośrednie skutki rzeczowe bądź zgodzić się na przeniesienie tej własności to jest zobowiązać się do ustanowienia takich skutków (skutków rzeczowych) w późniejszym czasie lub po spełnieniu przewidzianych w umowie/ porozumieniu o sprzedaży warunków, które strony określają
USA- jednolity kodeks handlowy- umowa sprzedaży jest pojęciem obejmującym natychmiastową sprzedaż towarów oraz umowę przyszłej sprzedaży towarów; sprzedaż natychmiastowa następuje z chwilą i przez samo zawarcie umowy; Istota umowy sprzedaży wyraża się w obowiązku przeniesienia prawa własności (innego prawa np. ucieleśnionego w akcji), ściśle związany z obowiązkiem wydania przedmiotu sprzedaży. Bowiem dopiero posiadanie rzeczy pozwala nabywcy na realizację wszystkich uprawnień wynikających z prawa własności. Przy czym zdarzyć się może, że tego obowiązku nie będzie gdy np. przedmiot sprzedaży jest w posiadaniu nabywcy (np. składownik kupuje znajdujący się u niego na składzie towar lub w transporcie.
Po drugie istota wyraża się w obowiązku zapłaty wyrażonej ceny co różni ją od innych umów np. od umowy zamiany (podwójna sprzedaż bez pieniądza), obowiązek, który ciąży na kupującym odebrania przedmiotu sprzedaży stanowi odpowiednik wydania będąc jednocześnie zabezpieczeniem interesów sprzedawcy za wyjątkiem Francji. W Wielkiej Brytanii i USA wynika to z ogólnego obowiązku przyjęcia świadczenia przez wierzyciela, które jest zgodne z umową, z kolei w RFN wynika on (obowiązek) z koncepcji umowy sprzedaży.
Francja i RFN- w wyniku podziału prawa na cywilne i handlowe rozróżnia się sprzedaż w ogóle i sprzedaż handlową. We Francji sprzedaż handlowa wg. Kodeksu Handlowego- uznanie określonych czynności za bezwzględnie handlowe np. zakup dóbr ruchomych w celu ich odsprzedaży w naturze lub po ich przerobieniu lub uruchomieniu; ale także zakup nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży; sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości. Mogą jej towarzyszyć czynności akcesoryjne względem czynności handlowych. Sprzedaż z udziałem kupca jest sprzedażą handlową.


(…)

…)
Sprzedaż na próbę, lub do obejrzenia. Umowa przy której ostateczne skutki sprzedaży, następują dopiero po akceptacji, po wypróbowaniu lub po obejrzeniu. We Francji zawierana jest pod warunkiem zawieszającym, w RFN akceptacja pozostawiona do swobodnego uznania nabywcy, może nastąpić tylko w terminie uzgodnionym przez strony lub przyjętym zwyczajowo. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma nabywca i do końca terminu…
… w różnych państwach i dodatkowo wystąpi jedna z trzech właściwości:
Uzgodniony w umowie przewóz przedmiotu sprzedaży z państwa A do B; Umowę zawartą w wyniku oferty i jej akceptacji w różnych państwach;
Dostawa przedmiotu sprzedaży jej w innym państwie niż to w którym dokonana jest czynność stanowiąca ofertę;
Mają zastosowanie do niej reguły Incoterms. Zmiana własności przedmiotu sprzedaży czyli przejście własności ze sprzedawcy na nabywcę regulowana jest przepisami o charakterze względnie obowiązującymi, ale strony nie mogą ustalić momentu przejścia prawa własności na moment poprzedzający wyodrębnienie i zindywidualizowanie przedmiotu w konkretnej umowie sprzedaży. (indywidualizacja: mierzenie, liczenie, ważenie towaru)
Francja- prawo własności przechodzi w chwili zawarcia umowy sprzedaży zgodnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz