prawo spółek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo spółek - strona 1 prawo spółek - strona 2

Fragment notatki:


12.03.2012r.
Spółka jawna- wspólnicy łącznie, inny wariant to grupa wspólników, jeszcze inna to wspólnik z prokurentem. W RFN- gdyby zarządzającą była spółka kapitałowa to musi ona stać się wspólnikiem jawnym.
Francja- możliwość przekazania zarządu osobom trzecim.
USA + Anglia- wspólnik spółki zwykłej uważany jest za przedstawiciela (agenta) i pozostałych wspólników. Zakres umocowania jest generalny i obejmuje dotyczące wszystkich spraw związanych z działalnością spółki czyli analogiczne jak we Francji, bądź do pewnych spraw np. zawarcie umowy pod pieczęcią, udzielenia gwarancji innemu, przy czym do takich działań wymagane jest specjalne umocowanie.
Spółka komandytowa- uprawnienie do reprezentowania i prowadzenia spółki przysługuje tylko wspólnikowi jawnemu czyli komplementariuszowi. Komandytariusz ma prawo do przeglądania ksiąg handlowych, bilansów. W Anglii ma prawo służyć radą komplementariuszowi, czyli wspólnikowi jawnemu. W spółkach kapitałowych organy zarządzające:
Zarządca Administrator
Rada administracyjna Zarząd We Francji:
Rada administracyjna (3-12 osób)
Dyrektoriat (1-5 dyrektorów)
W Anglii w kompani prywatnej jest jeden dyrektor w publicznej dwóch.
W USA obowiązkowy skład zarządu to trzy osoby, przy czym spółka z jednym lub dwoma udziałowcami dopuszczalna jest niższa, mniejsza liczba. Wejście do organu zarządzającego może być uzależnione od posiadania akcji spółki co mocno obowiązuje w porządku USA, Wielkiej Brytanii i RFN. We Francji zaś nie dotyczy dyrektoriatu. W organach zarządzających funkcję mogą pełnić tak obywatele jak i cudzoziemcy, kompetencje:
Dysponują pełnią kompetencji w prowadzeniu spółki czyli podejmują wszelkie decyzje związane z przedmiotową działalnością
Organem przedstawicielskim jest walne zgromadzenie, do kompetencji którego należą sprawy przyznane mu na mocy ustawy lub aktu założycielskiego (statutu). Organem kontrolnym jest rada nadzorcza. Omawiane systemy przyjęły zasadę wspólnego prowadzenia spółki przez wszystkie osoby wchodzące w skład organu zarządzającego, przy czym z mocy prawa występuje to we Francji przy dyrektoriacie.
Akty założycielskie spółki, regulaminy w różny sposób mogą dzielić te funkcje między poszczególnych członków zarządu. Szczególnie bogata w tym względzie jest praktyka angielska i amerykańska, np. dyrektorzy działający indywidualnie.
Organy zarządzające z mocy prawa reprezentują spółkę na zewnątrz, przy czym w organach wieloosobowych zasadą jest reprezentacja łączna. We Francji tylko przy dyrektoriacie. W USA i Wielkiej Brytanii każda osoba w należyty sposób ustanowiona, w charakterze dyrektora może zobowiązać spółkę niezależnie od tego czy jest upoważniona do występowania na zewnątrz.

(…)

… indywidualna i wszystkie typy spółek. Według kryterium sposobu firma może być oznaczona:
Osobowo- nazwisko osoby fizycznej, inicjały lub tylko imiona
Przedmiotowo- element z przedmiotu działalności, ewentualnie fantazja
W RFN obowiązuje zasada firm prawdziwych, to jest oznaczonych rzeczywistym nazwiskiem i imieniem kupca.
W spółkach komandytowych zakaz umieszczania nazwiska komandytariusza, a po nazwisku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz