pośrednictwo handlowe- maklerstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pośrednictwo handlowe- maklerstwo - strona 1 pośrednictwo handlowe- maklerstwo - strona 2

Fragment notatki:


23.04.2012r.
Pośrednictwo handlowe- maklerstwo
Makler to osoba której działanie nie wywołuje skutków prawnych w wyniku złożenia przez nią oświadczenia woli ale sprowadza się do stworzenia warunków lub do doprowadzenia do zawarcia umowy bezpośrednio między uczestnikami obrotu handlowego.
Początkowo makler działał w interesie publicznym stąd w charakterze pośredników występowały osoby urzędowo do tego powołane- tak zwane maklerstwo urzędowe. W najpełniejszym wymiarze do dziś występuje we Francji, sprawy walut i giełdy papierów wartościowych. Z czasem przekształciło się w maklerstwo wolne i ten typ pośredniczenia nie wymaga nominacji pochodzącej od władz administracyjnych. W RFN maklerstwo wolne, obok niego działają maklerzy pełniący funkcję urzędowe, które muszą im być oficjalnie nadane, a takim przykładem klasycznym są maklerzy współdziałający przy ustalaniu kursu giełdowego.
We Francji obok pośredników wolnych występują tak zwani pośrednicy zaprzysiężeni (chodzi o towary, które mają ceny giełdowe albo transakcje zawierane w trybie specjalnym np. przez licytację publiczną), którzy muszą spełniać wymogi określone prawem i muszą być wpisani na listę zaprzysiężonych pośredników towarowych w obrocie występują w charakterze komisanta. W RFN makler zdefiniowany jest w kodeksie handlowym jako osoba, która w interesie innych osób nie będąc przez nie w sposób stały upoważniona na podstawie stosunku umownego podejmuje się zawodowo pośredniczenia przy zawieraniu umów zakupu lub zbytu towarów, papierów wartościowych, wynajmu statków. W myśl kodeksu cywilnego makler to osoba wskazująca na możliwość zawarcia umowy lub pośrednicząca przy zawieraniu umów. We Francji brak definicji maklera i pojęcia umowy maklerskiej. Agencji pośrednicy występujący na giełdach handlowych to pośrednicy działający na rynkach walutowych, pośrednicy występujący w obrocie towarowym i to oni są rzeczywistymi pośrednikami w przeciwieństwie do działających na rynkach walutowych, których status odpowiada statusowi komisanta.
Agenci- pośrednicy i maklerzy handlowi we Francji i RFN mają status prawny kupca przy czym w RFN są kupcami z musu, którzy w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa mogę być kupcami drobnymi lub . Maklerzy korzystają z pełnej samodzielności, która wyłącznie może być ograniczona przez prawo administracyjne. We Francji największe ograniczenia dotyczą agentów wymiany ,którzy się tymi walutami zajmują, którzy pod żadnym pozorem nie mogą dokonywać operacji bankowych lub handlowych na swój własny rachunek. Także ani pod własnym ani pod cudzym nazwiskiem nie mogą uczestniczyć w żadnym przedsiębiorstwie handlowym. Te ograniczenia nie dotyczą wolnych pośredników, a we Francji od 1964 roku zaprzysiężony pośrednik towarowy może prowadzić własną działalność zawodową, komisową, agencyjną konsygnacji towarów. Jasno musi wynikać że nie prowadzi jej w charakterze pośrednika zaprzysiężonego. Analogicznie w RFN ograniczenia dotyczące osób pełniących na giełdzie funkcje urzędowe np. kurs makler nie ma prawa działać na własny rachunek w postaci prowadzenia innej działalności handlowej. Nie może być prokurentem, ani wspólnikiem cichym, pełnomocnikiem handlowym, komandytariuszem czy pomocnikiem kupca. Makler cywilny ma obowiązek stania się kupcem z powinności jeżeli rozmiary jego przedsiębiorstwa wymagają prowadzenia go metodami kupieckimi. Agenci pośrednicy we Franci i pośrednicy w RFN prowadzą działalność zawodowo stąd we Francji z racji statusu kupca ma obowiązek prowad ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz