prawo VII wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo VII wykład - strona 1 prawo VII wykład - strona 2 prawo VII wykład - strona 3

Fragment notatki:


2.04.2012r.
Pełnomocnictwo handlowe w RFN- podstawowa forma przedstawicielstwa. Takim pełnomocnictwem jest w zasadzie każde umocowanie do działania w imieniu mocodawcy, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa , które nie ma charakteru prokury, udzielane według zasad kodeksu cywilnego. Można go ustanowić w sposób milczący, nie podlega wpisowi do rejestru. Może go ustanowić właściciel, prokurent i tak zwany generalny pełnomocnik handlowy. Prawo do powołania pełnomocnika handlowego przysługuje kupcom drobnym i pełnym. Za zgodą mocodawcy może być przeniesiony na inną osobę. Kodeks handlowy zakazuje posługiwania się przy podpisie oznaczeniami sugerującymi istnienie prokury. Pełnomocnik ma obowiązek na jego przedstawicielski charakter co w praktyce przejawia się w stosowaniu takich dodatków jak: fur, per. Kodeks handlowy wyróżnia trzy rodzaje przedstawicielstwa handlowego:
Pełnomocnictwo generalne- mocowanie do prowadzenia całego przedsiębiorstwa mocodawcy, np. dyrektor przedsiębiorstwa
Pełnomocnictwo rodzajowe- umocowanie do dokonywania czynności określonego rodzaju, ale związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa np. kasjer urzędnik w okienku
Pełnomocnictwo specjalne- umocowanie do dokonywania pojedynczej czynności należącej do prowadzenia przedsiębiorstwa, np. umocowanie do zakupu maszyny, urządzenia
Takie czynności jak zobowiązania wekslowe, zaciąganie pożyczek, występowania przed sądem, zbywanie i obciążanie (hipoteka) nieruchomości, w przypadku pełnomocników rodzajowych i specjalnych zawsze wymagają wyraźnego upoważnienia. Przepisy uzupełniające w odniesieniu do zakresu umocowania osób działających dla przedsiębiorstwa ale poza jego lokalem- pełnomocnictwo rodzajowe, takiej osobie przysługuje upoważnienia do przyjmowania na rzecz przedsiębiorstwa reklamacji w sprawach wad towarów, zawiadomień o postawieniu towarów do dyspozycji, niezależnie od tego czy sama zawierała transakcje ich dotyczącą, wszystkie czynności, które dokonuje wywierają skutki prawne dla mocodawcy ale do zmiany zawartych umów (zwłaszcza zmiany terminów zapłaty), czy przyjmowania zapłaty musi mieć wyraźne upoważnienie, z zasady pełnomocnikami handlowymi są pracownicy przedsiębiorcy, stąd umowa o pracę stanowi o służbowych stosunkach między pełnomocnikiem, a mocodawcą, z racji których pełnomocnik nie ma prawa do prowadzenia we własnym imieniu, lub w imieniu osób trzecich tego samego rodzaju działalności do której został umocowany. Ten typ przedstawicielstwa wygasa na skutek rozwiązania umowy o pracę, jako podstawy umocowania, śmierci pełnomocnika, odwołania pełnomocnictwa, na skutek upadłości. Samodzielne przedstawicielstwo handlowe o charakterze bezpośrednim - osoba która jest niezależnym (brak stosunku służbowego podporządkowania) od prowadzącego przedsiębiorstwo przedstawicielem, działająca

(…)

… i na jego rachunek to tak zwany agent handlowy. Podstawą działania którego jest umowa agencyjna.
Prawo RFN- agent handlowy to osoba występująca w charakterze samodzielnego przedsiębiorcy, która w sposób stały zajmuje się na rzecz innego przedsiębiorcy pośredniczeniem przy zawieraniu umów i dokonywaniu innych czynności lub dokonywaniu czynności w jego imieniu.
Prawo Francuskie- agent handlowy to taki zleceniobiorca…
… się odrębny typ umowy agencyjnej stąd ujmowana jest jako specjalny rodzaj umowy o pracę, mającą za przedmiot załatwianie interesów, przy czym praca ma charakter pracy niezależnej.
We Francji umowa traktowana jest jako umowa zlecenia specjalnego typu i istnieje obowiązek zawarcia jej na piśmie i wskazanie w jej treści na charakter kontrahentów. Nie dochowanie formy nie skutkuje nieważnością umowy, a stosunki…
…, który z zależności od rozmiarów i sposobu prowadzenia działalności będzie kupcem drobnym lub pełnym. Samodzielnie kształtuje swoją działalność, czas pracy, godziny pracy, korzystanie z personelu.
We Francji spór w przedmiocie czy jest kupcem, czy nie, wynikający z faktu obowiązku wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez sądy handlowe, a nie do rejestru handlowego i spółek, naruszenie tego obowiązku skutkuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz