Wykład - pełnomocnictwo (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pełnomocnictwo (I sem) - strona 1 Wykład - pełnomocnictwo (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Podmioty pomocnictwa: Mocodawca - ustanawia pełnomocnika, upoważniała go do działania w jego imieniu. Jest to jednostronne oświadczenie woli. Może być dane wyraźne upoważnienie, albo w sposób dorozumiany ( różne przedsiębiorstw, polega na wydaniu jakoś osobie dokumentów, pieczęci które umożliwiają działalność)
pełnomocnik
forma oświadczenia:
swoboda formy - są wyjątki: po pierwsze pełnomocnictwo ogólne - wymaga formy pisemnej, po drugie przypadek, gdzie pełnomocnik dokonuje czynności, które wymagają szczególnej formy - pełnomocnictwo musi być dokonane w tej samej formie. Jeśli ktoś chce się posłużyć pełnomocnie do sprzedaży domu, to nieruchomość musi być sprzedane za pomocą aktu notarialnego i tak samo musi być pełnomocnictwo zawarte.
Rodzaje pełnomocników:
rodzaj czynności dokonywanej przez pełnomocnika:
czynne - zadanie pełnomocnika jest składanie oświadczenia woli
bierne - pełnomocnik jest upoważniony tylko do odbieranie oświadczeń innych osób
kryterium zakresu umocowania:
ogólny - mocodawca nie doprecyzował zakresu czynności dokonywanych przez pełnomocnika. KC upoważnia tylko do dokonywania czynności zwykłego zarządu.
Rodzajowy - mocodawca określił rodzaj czynności - np. do zawierania umów sprzedaży
Szczególne - umocowanie do konkretnej, ściśle określonej czynności Kryterium osoby mocodawcy:
Główny - bezpośrednio ustanowiony przez mocodawcę
Subscytów - pełnomocnik ustanowiony przez pełnomocnika, w sensie prawnym jest pełnomocnikiem mocodawcy, bo reprezentuje interesy mocodawcy. Zakładamy, że w interesie mocodawcy będzie ważne, aby określona osoba wykonywała te czynności, ustanowienia substytut jest wtedy określone w wyjątkowych sytuacjach: może wyrazić zgodę mocodawca, ale także może być zezwolenie w ustawie
Sytuacja, gdy jest kilku pełnomocników (ich wzajemne relacje)
Pełnomocnictwo samodzielne - każdy z nich samodzielnie wykonuje czynności
Pełnomocnictwo łączne - do ważności czynności będzie wymagane współdziałanie, decyduje o tym sam mocodawca, jest to wyjątek
Pełnomocnik rzekomy osoba, która podaje się za pełnomocnika lecz nim nie jest, albo w ogóle nigdy nie był pomocnikiem (podszywa) albo jego pełnomocnictwo wygasło lub przekracza swoje umocowanie. Jeśli pełnomocnik rzekomy zawrze umowy to ważność zależy potwierdzenia rzekomego mocodawcy. Jeśli mocodawca jest zainteresowany czynnością to wtedy czynność jest ważna, jeśli nie to jest ona nie ważna.
Czynności z samym sobą - czynność, w której po obu stronach występowałaby ta sama osoba (właściciel chce ja sprzedać nieruchomość, udziela pełnomocnictwa, i ten pełnomocnik kupuje dla siebie tą nieruchomość) - jest zakaz tej czynności, od tego mamy 2 wyjątki: jeśli mocodawca na to się zgodził lub jeśli treść czynności nie narusza interesów mocodawcy (jest korzystna dla mocodawcy).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz