Pełnomocnictwo - rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełnomocnictwo - rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, pełnomocnik nie musi więc składać oświadczenia o przyjęciu pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo może wynikać z pewnego stosunku prawnego istniejącego pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem, np. stosunku pracy na mocy umowy o pracę.
Forma udzielenia pełnomocnictwa jest w zasadzie dowolna . W odniesieniu do pełnomocnictwa ogólnego musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
WYMÓG FORMY SZCZEGÓLNEJ dla pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności prawnych może wynikać z przepisów dotyczących tej czynności. Z zasady, jeżeli do dokonania czynności prawnej wymagana jest szczególna forma, to w pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie .
Pełnomocnictwo może zostać udzielone jednej lub kilku osobom w takim samym zakresie umocowania. O tym, czy osoby te mogą działać osobno, czy tez muszą łącznie (tzw. pełnomocnictwo łączne ), rozstrzygać powinna treść pełnomocnictwa. Jeżeli treść tego nie rozstrzyga to osoby te mogą działać oddzielnie.
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE obejmuje umocowanie do dokonywania tzw. czynności zwykłego zarządu.
PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE dotyczy pewnego rodzaju czynności. Mogą być nimi czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.
PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE odnosi się do poszczególnej czynności.
Pełnomocnictwo może wygasnąć w skutek odwołania albo śmierci pełnomocnika lub mocodawcy. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane , z pewnymi wyjątkami.
Jeżeli pełnomocnik dokona czynności prawnej w imieniu mocodawcy po wygaśnięciu pełnomocnictwa lub wykraczającej poza jego zakres jest to działanie rzekomego pełnomocnika . Działanie to nie pociąga skutków dla mocodawcy; ustawa jednak przewiduje szereg odstępstw od tej reguły w celu ochrony dobrej wiary osób trzecich.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz