Wykład - definicja firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja firmy - strona 1

Fragment notatki:

FIRMA
-atrybut i specyficzna nazwa przedsiębiorcy, identyfikująca go słownie w obrocie prawnym, w relacjach wzajemnych, a także wobec wymiaru sprawiedliwości, administracji i innych instytucji publicznych
-przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo działając pod firmą
-firma jest dobrem osobistym i charakterze intelektualnym i posiada wartość majątkową
-przedsiębiorca ma do niej prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym funkcje firmy: identyfikacyjna, reklamowa, gwarancyjna (gwarancja dobrej jakości i wartości wyrobów), majątkowa, informacyjna
-podstawowa funkcja - odróżnienie danego przedsiębiorcy od innych
-funkcja majątkowa - poziom zaufania klientów wobec przedsiębiorcy jest zależny od jego dochodowości
-zasady posługiwania się firmą: jedności firmy, jawności firmy, ciągłości firmy, prawdziwości firmy, jasności firmy, ograniczona swoboda wybory firmy
→ jedność firmy - przedsiębiorstwo może posługiwać się tylko jedną firmą
→ jawności firmy - obowiązek jej zgłoszenia do rejestru i występowania pod nią w obrocie
→ wyłączności firmy - powinność dostatecznego odróżniania się pełnego brzmienia każdej nowej firmy od poprzednich działających na rynku
→ ciągłości firmy - kontynuacje korzystania z firmy pomimo zaistnienia okoliczności wskazujących na potrzebę jej zmiany
→ prawdziwość firmy - brzmienie firmy powinno korespondować z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym
→ jawności firmy - wskazanie w firmie wynikającego z ustawy minimalnego zakresu informacji o charakterze obowiązkowym
-pierwotną i wtórną kontrolę firmy przeprowadza sąd rejestrowy
-firma jako oznaczenie przedsiębiorcy składa się z rdzenia, dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych
-firma osób fizycznych - imię i nazwisko (pseudonim, określenia wskazujące na przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia)
-firma osób prawnych - nazwa (rodzaj osoby prawnej lub jego skrót), przedsiębiorca uprawniony jest ponadto do posługiwania się skrótem swojej firmy podlegającym ujawnieniu we właściwym rejestrze, nie trzeba wskazywać przedmiotu działalności -firma oddziału osoby prawnej - składa się z pełnej nazwy tej osoby i określenia oddziału ze wskazaniem miejsca jego siedziby -typologie firm: osobowe, rzeczowe, fantazyjne, mieszane
-firma jako nazwa przedsiębiorcy może być sformułowana w języku obcym-dodatki obligatoryjne muszą być w j.pl.
-firma może podlegać zmianom - które trzeba ujawnić w odpowiednim rejestrze
-firma jest prawem podmiotowym - nie podlega zbyciu (można upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania, jeżeli nie wprowadza to w błąd)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz