Ochrona Własności Intelektualnej - Firma, zasady prawa firmowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona Własności Intelektualnej - Firma, zasady prawa firmowego - strona 1 Ochrona Własności Intelektualnej - Firma, zasady prawa firmowego - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Wykład V – Firma, zasady prawa firmowego
1. Firma:
Jest dobrem niematerialnym. Należy do dóbr własności przemysłowej. NIE JEST TO DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA. Przedsiębiorca działa pod firmą.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Funkcje firmy:
indywidualizuje przedsiębiorcę w obrocie
jest tym dla przedsiębiorcy czym dla osoby fizycznej jest imię i nazwisko
umożliwia odróżnienie przedsiębiorców na rynku
funkcja gospodarcza
Budowa firmy:


korpus
dodatki (obowiązkowe: określenie formy prawnej; fakultatywne)
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej – firma osoby fizycznej to jej imię i nazwisko czasem pseudonim.
Można też określić miejsce prowadzenia działalności i przedmiot działalności.
Firma osoby prawnej – firma osoby prawnej to jej nazwa. Niezbędny jest dodatek obligatoryjny. Można
wskazać na przedmiot działalności i siedzibę. Firma może zawierać imię i nazwisko osoby fizycznej gdy:


służy ukazania związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy
jest pisemna zgoda tej osoby
Firmy ułomnych osób prawnych – musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika, który
ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
1. Zasady prawa firmowego:

prawdziwość firmy – ma być zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym
jedność firmy – zakaz posługiwania się przez przedsiębiorcę więcej niż jedną firmą.
ciągłość – zachowanie dotychczasowej firmy pomimo zmiany okoliczności faktycznych i
prawnych, którymi są:
- przekształcenie osoby prawnej
- wystąpienie ze spółki wspólnika, którego nazwisko było zamieszczone w firmie
- kontynuacja działalności przez inną osobę
jawność firmy – musi być jawna dla osób trzecich
wyłączność firmy – firmą może posługiwać się jeden przedsiębiorca
Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Wykład V – Firma, zasady prawa firmowego
2. Ochrona firmy:
przesłanki ochrony:


zachowanie osoby trzeciej, które zagraża lub narusza firmę uprawnionego
bezprawne zachowanie
3. Prawo do firmy – podsumowanie:
Jest to prawo wyłączne, bezwzględne i wydaję się być prawem przynajmniej o charakterze osobistomajątkowym. Powstaje:


z chwilą wpisu do rejestru
z chwilą rozpoczęcia rzeczywistego używania firmy
4. Oznaczenie przedsiębiorstwa:
Może nim być nazwa, godło, skrót literowy, charakterystyczne symbole, logo, flaga, rysunek.
Przedsiębiorca może używać wielu oznaczeń przedsiębiorstwa. Może też prowadzić działalność w kilku
dziedzinach i każdą inaczej oznaczyć.
5. Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa:
Ochrona deliktowa, chronione przed nieuczciwymi praktykami konkurentów. Ten kto pierwszy uczynił
użytek z oznaczenia może żądać ochrony przed zawłaszczeniem oznaczenia przez innego
przedsiębiorcę.
Przesłanki ochrony:pierwszeństwo rzeczywistego używania oznaczenia
ryzyko konfuzji (pomyłki)
bezprawność
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz