Zasada ograniczonej swobody wyboru firmy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada ograniczonej swobody wyboru firmy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zasada ograniczonej swobody wyboru firmy
9Zasada ograniczonej swobody wyboru (ustalenia brzmienia) firmy jako jedna z zasad prawa firmowego została sformułowana stosunkowo niedawno. Na zasadę tę składają się dwa założenia: po pierwsze - że przedsiębiorcy generalnie korzystają ze swobody w ustaleniu brzmienia swojej firmy, po drugie - że firma przedsiębiorcy, chociaż obrana w zasadzie dowolnie, musi spełniać pewne wymogi ustalone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przez zasady prawa firmowego. Dlatego też należy mówić o ograniczonej swobodzie wyboru firmy, co można wywieść z wielu przepisów prawa firmowego. Przepisy prawa firmowego nie pozwalają mówić o zupełnej swobodzie obierania firmy. Nie można też stwierdzić, że przedsiębiorcy nie mają w tym względzie żadnej dowolności.
Z ogółu przepisów prawa firmowego zdecydowanie można wysnuć wniosek, stanowiący o treści tej zasady, iż przedsiębiorca nie dysponuje zupełną dowolnością w kształtowaniu swojej firmy. Przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące firmy oraz przepisy szczególne (np. Kodeks spółek handlowych). Można na tej podstawie stwierdzić, iż firma przedsiębiorcy nie może zostać obrana dowolnie. Przedsiębiorca, próbując dokonać wyboru firmy, musi w jakimś stopniu podporządkować się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. Różny jest jedynie stopień owego podporządkowania. Jest on najmniejszy w przypadku spółek kapitałowych, które, oprócz obowiązkowego dodatku wskazującego na formę prawną, mogą w zasadzie dowolnie kształtować swoją firmę. Nieco mniej swobody mają spółki osobowe oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (wymóg ujawnienia w firmie samego nazwiska przynajmniej jednego wspólnika lub imienia i nazwiska przedsiębiorcy). Z największym stopniem ingerencji ustawodawcy w kształt firmy mamy do czynienia w przypadku przedsiębiorców, których oznaczenie zostało określone przez ustawę, np. niektóre przedsiębiorstwa państwowe („Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska”, „Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze”). Nie mogą oni samodzielnie zmienić swojej firmy, gdyż wymaga to nowelizacji lub uchylenia przepisu odpowiedniej ustawy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz