Zasada jedności miejsca czasu

Nauka o komunikowaniu- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

, ponieważ pozbawione są jedności czasu, która warunkuje kontakt potoczny. Bardziej typowe w tym przypadku są rozmowy...

Filozofia Żydów w średniowieczu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

wpłynęło na takie ukształtowanie pojęcia jedności, że bez potrzeby jego dokładnego sprecyzowania oznaczało...

Parmenides i inni - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

wpływ na szkołę eleacką: teoria jedności i niezmienności bytu niepodzielność bytu odróżnienie myśli...

Koniec okresu patrystyki greckiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

, który uznawał pierwszą Zasadę, przekraczającą atrybuty Jedności, Dobroci i Bytu. Nadistotowa Jedność...

Zarządzanie administracyjne, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1701

być koordynowane tak, by znalazły się na właściwym miejscu we właściwym czasie. • Sprawiedliwość. Menedżerowie...

Zasady budżetowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

zasady: - równowagi, - jedności, - szczegółowości, - powszechności i zupełności.10 Zasada równowagi...